Verkkokauppa

Koodaus

Kevyttä perjantaiasiaa verkko-ostoksista: Laki Suomen kuluttajansuojalain muuttamisesta astui voimaan tänään, 13.6. perjantaina.

Yksinkertaistettuna ja lyhyesti lakimuutos koskee etämyynnin, kuten verkkokaupan palautusoikeuden muutosta; tuotteen palautuksen ilmoitusvelvollisuutta ja palautuskulujen maksuvelvollisuutta.

Palautuksesta pitää ilmoittaa myyjälle

Kuluttajan on ilmoitettava palautuksesta myyjälle yksiselitteisellä tavalla 14 päivän sisällä tavaran vastaanottamisesta. Ilmoitus on helpointa verkkokaupan peruutuslomakkeella tai muulla ilmoitetulla tavalla. Tavaran noutamatta jättäminen postista ei riitä palautusilmoitukseksi.

Ilmoituksen tulee sisältää verkkokaupan nimi ja yhteystiedot, kuluttajan halu peruuttaa sopimus/tilaus, tilauspäivä ja vastaanottopäivä, kuluttajan nimi, yhteystiedot ja päiväys.

Tuotteen palautus

Palautus on tehtävä peruutusilmoituksesta laskien 14 päivän sisällä.

Lakisääteisesti maksuton palautusoikeus poistuu

Verkkokauppa voi halutessaan velvoittaa kuluttajan maksamaan palautuksen kulut. Tämä on kuitenkin ilmoitettava selkeästi jo tilausvaiheessa.

Maksun palautus kuluttajalle

Myyjän on palautettava suoritettu maksu kuluttajalle 14 päivän sisällä peruutusilmoituksen tekemisestä. Myyjällä on kuitenkin oikeus pidättyä maksun palautuksesta, kunnes tavara on palautunut tai kuluttaja on osoittanut lähettäneensä tavaran takaisin.

Mielenkiinnolla seuraamme, tarjoavatko verkkokauppiaat jatkossakin ilmaisen palautusoikeuden kuluttajille. Ennakkoreaktiot ovat ainakin viitanneet tähän suuntaan. 

Älkää lähtekö raastupaan yksinkertaistettujen tulkintojeni pohjalta, käyttäkää lakimiestä.

 

Lähteet ja lisää aiheesta:

Laki Suomen kuluttajansuojalain muuttamisesta.13.6.2014.  http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131211

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2011/83/EU. 13.6.2014.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:FI:PDF

Hyvä infopaketti aiheen ympäriltä. Korvenoja T. 13.6.2014.
http://www.myyverkossa.fi/2014/05/verkkokauppojen-uudet-ehdot.html