TV & some: Näin saat kaiken irti TV-mainonnasta

Growth hacking

Mitä enemmän yhteiskuntamme digitalisoituu ja mitä enemmän meillä on mediavaihtoehtoja tarjolla, sitä hankalampaa on markkinointia tekevien yritysten tavoittaa kohderyhmiä vain yhden kanavan avulla.

TV:stä on alati vaikeampaa tavoittaa riittävän laajaa kohderyhmää kilpailukykyiseen hintaan.

Ottaen huomioon, miten moni on siirtynyt TV:stä online-videopalveluihin ja videostriimauspalveluihin, voi selvästi nähdä, ettei TV enää tavoita kaikkia kohderyhmiä.

TV ja some: Somen kattavuus Suomessa

TV ja some: Suoratoiston kattavuus Suomessa

 

Erilaisten ruutujen ja mobiililaitteiden määrä kasvaa kodeissa jatkuvasti. Koska moni selailee Facebookia ja Instagramia mainostauoilla, on mainostajien kilpailtava ihmisten huomiosta silloinkin. TV:n tavoittavuus voi siksi olla varsin harhaanjohtava mittari.

TV Facebook some kanavat

Facebook & Instagram

Koska TV ei ole enää yksin riittävä kanava tavoittaa kokonaisia kohderyhmiä, voivat Facebook ja Instagram tuoda lisäarvoa yritysten markkinointistrategiaan. Jos kohderyhmäsi koostuu erityisesti nuoremmista kuluttajista, kannattaa Facebookia ja Instagramia kokeilla vaikkapa tuotelanseerauksissa. Suomen väestöstä 2,7 miljoonaa ihmistä on tavoitettavissa Facebookin kautta ja 1,3 miljoonaa Instagramissa.

Facebookin ja Instagramin hyödyntäminen voi olla erittäin kustannustehokasta, sillä 30 sekunnin mittaisen videon katselun hinta voi parhaimmillaan olla vain yksi sentti. Mainonta on myös helposti hallittavissa. Voit kerätä tarvitsemasi datan ja kohdentaa mainokset oikeille henkilöille ja sitten mitata kenet olet todella tavoittanut kohderyhmästäsi.

Voit tällä tavoin lisätä mainonnan tavoittavuutta ja frekvenssiä. Vaikka TV on jatkossakin tärkeä massoja tavoittava kanava, voit hyödyntää Facebookia ja Instagramia sen ohessa tavoittaaksesi ihmisiä myös mobiilissa ja digitaalisesti.

Videoiden katselusta 75 % tehdään tänä päivänä mobiilissa. Facebookissa videoita katsotaan jo 100 miljoonaa tuntia päivittäin.¹

Tuotelanseeraus Verkossa opas

Opas: Näin hyödynnät digitaalista mediaa tuotelanseerauksessa.

Haluatko tietää, miten tehdä kustannustehokasta online-markkinointia ja onnistua tuotelanseerauksessa?

 

Tuloksia yhdistämällä TV ja some

Nielsen teki vuonna 2015 tutkimuksen, jossa verrattiin TV-kampanjoita ja Facebookia sekä näiden yhdistelmiä². Kampanjat, joissa hyödynnettiin sekä Facebookia että TV:tä kasvattivat tavoittavuutta ja paransivat mainonnan tehokkuutta. Henkilöt, jotka olivat nähneet mainoksen sekä TV:ssä että Facebookissa, muistivat mainoksen 3,2 prosenttia suuremmalla todenäköisyydellä. Mainoksella oli 11,5 prosenttiyksikköä parempi “brand linkage” ja 22,7 prosenttiyksikköä parempi “likeability linkage”.

Eräässä toisessa tutkimuksessa³, jossa käsiteltiin nuorempia segmenttejä (18–24- ja 25–34-vuotiaita) oli Facebookilla myös merkittävä vaikutus tuloksiin.

TV Facebook dataa

USA:ssa toteutetut kampanjat, joissa hyödynnettiin pelkästään Facebookia, tavoittivat vain neljäsosan kampanjan kokonais-reachista 18–24-vuotiaiden joukossa, kun “Cross-platform”-kampanjat tavoittivat n. 27 %. 25–34-vuotiaiden segmentissä “cross-platform”-kampanjat tavoittivat 22,3 % kampanjan kokonais-reachista ja vain Facebookia käyttävät kampanjat 15 %.

Mikäli yllä mainittuun tutkimukseen pureudutaan syvällisemmin, näemme, että kohdennukset toimivat paremmin. Facebookissa 70 % tavoitetuista oli 18–34-vuotiaita, mutta TV:n kautta tavoitettiin vain 26 % 18–34-vuotiaista. Tämä osoittaa, että on mahdollista tavoittaa suurempi osa nuorista ikäryhmistä käyttämällä muita kanavia TV:n lisäksi.

 

3 vaihtoehtoista tapaa yhdistää TV, Facebook ja Instagram

Yhdistä TV ja Facebook

1. Paranna kampanjasi tavoittavuutta

Ajoita Facebook- ja Instagram-mainonta samaan aikaan kuin TV-mainonta. Tarjoa kohderyhmällesi uusia asioita löydettäväksi sekä brändistäsi että tuotteestasi tai palvelustasi. Luo someen täydentävää sisältöä, kuten behind-the-screen-materiaalia, trailereita ja teasereita, TV-mainostasi lyhyempiä videoita, jotka keskittyvät konvertoimaan käyttäjän, esimerkiksi ostamaan verkkokaupasta.

TV ja some: TV Facebook ja Instagram yhdistelmä

2. Jaa mainonnan sanomaa arkeen

Jatka huomion luomista täyttämällä aukkoja silloin, kun TV-mainonta ei ole päällä. Näin kampanjassa ei tarvitse pitää taukoa, ja pysyt kohderyhmäsi muistissa.

TV ja some: TV Facebook ja instagram yhdistelmä kaksi

3. Kampanja päällä ennen TV-mainontaa ja sen jälkeen

TV-mainonta ei ole halpaa. Mikäli budjetti riittää TV-mainontaan vain lyhyen ajan, voit pidentää kampanjan kestoa mainostamalla videoitasi ennen TV-mainontaa ja sen jälkeen Facebookissa ja Instagramissa.

Tuotelanseeraus verkossa opas

Opas: Näin hyödynnät digitaalista mediaa tuotelanseerauksessa.

Haluatko tietää, miten tehdä kustannustehokasta online-markkinointia ja onnistua tuotelanseerauksessa?

 

Yksi tarina, monta videota

 

TV & some: Näin saat kaiken irti TV-mainonnasta

Olet varmaankin kuulut remarketingista? Voit siis tehdä listoja ihmisistä, jotka ovat nähneet videosi tai mainoksesi ja näyttää heille toisen videon tai mainoksen. Voit kertoa yhden tarinan yrityksestäsi, tuotteestasi tai palvelustasi useammassa osassa pidemmällä aikavälillä. Samalla voit segmentoida listasi ihmiset, jotka ovat nähneet videostasi 3 sekuntia, 10 sekuntia tai 95 % videosta. Näin voit selvittää, kannattaisiko joillekin kohderyhmässäsi näyttää vain lyhyempiä tarinoita.

 

Miksi kannattaa aloittaa Facebook- ja Instagram-videoiden teko nyt eikä myöhemmin?

Facebook-mainostajien määrä on yli kaksinkertaistunut viimeisten 18 kuukauden aikana. Näyttää siltä, että mainostajien määrä kasvaa nyt nopeammin kuin käyttäjien. Facebook panostaa vahvasti videoihin, ja niiden käyttö ja mainonta kasvaa vahvasti tulevien kuukausien ja vuosien aikana.

 

“We are paying $6 to $13 CPM on Facebook right now that are going to be $50 to $80 in 36 and 48 months and everybody is going to be sad that they didn’t jump on it.”

– Gary Vaynerchuk

 

Ota yhteyttä tänään, jotta pääset alkuun

 

Miten päästä alkuun Facebook- ja Instagram-videoiden kanssa?

Sinulla tulee olla Facebook- ja Instagram-tilit sekä Facebook-mainostili.
Mukauta sisältösi someen sopivaksi.
Somessa katsotaan eri tyyppistä sisältöä kuin TV:stä. Siksi esimerkiksi me Generolla teemme videoita, jotka seuraavat TV-mainonnan konseptia, mutta jotka mukautetaan herättämään huomioita somessa ja muissa digitaalisissa kanavissa. Tämä perustuu dataan siitä, mitä kohderyhmät arvostavat ja haluavat kuluttaa digitaalisesti.

Tämän lisäksi kannattaa asettaa tavoitteita, määritellä kohderyhmät digikanavissa, mainostaa tehokkaasti sekä optimoida kampanjoita.

 

1. Facebook Internal Data, Jan 2016
2. https://www.facebook.com/business/news/ad-week-2015-announcements
3. https://www.emarketer.com/Article/TV-Campaigns-Extend-Reach-via-Facebook-Ads/1012788
4. http://www.wordstream.com/blog/ws/2017/02/28/facebook-advertising-benchmarks