Verkkosivut

Selkeät, huolellisesti suunnitellut ja toimivat verkkosivut sekä lisäarvoa tuottavat verkkopalvelut ovat hyviä lähtökohtia yrityksen kasvulle. Koska verkkosivujen merkitys yritykselle on nykyään erittäin suuri, on ensiarvoisen tärkeää että sivut on laadukkaasti rakennettu.

Verkkosivut pitävät sisällään yrityksen kaiken digitaalisen sisällön, jota on laadukkaasti rakennettujen sivujen avulla helppoa jakaa myös muihin haluttuihin kanaviin. Sivut kannattaa suunnitella ja toteuttaa niin, että ne tukevat yrityksesi liiketoimintaa – myyntiä, uusien potentiaalisten asiakkaiden hankkimista sekä liidien tuottamista.

Kuinka toteutamme verkkosivut

Verkkosivujen toteutus lähtee käyntiin määrittelemällä mitä verkkosivuilta halutaan. Määrittely vaatii yleensä useampia workshoppeja yhdessä asiakkaan kanssa, jotta saadaan kunnollinen näkemys yrityksestä sekä verkkosivujen tavoitteista. Myös prosessin edetessä palaveerataan useaan otteeseen, jolloin asiakkaalla on mahdollisuus kommentoida työmme tuloksia projektin eri vaiheissa. Jokainen projekti on tietysti asiakkaasta riippuen yksilöllinen kokonaisuus, joten prosessin eteneminen mukautuu aina asiakkaan tarpeiden mukaiseksi.

Tavoitteiden määrittelyn jälkeen alkaa verkkosivujen suunnittelu. Verkkosivut suunnitellaan niin, että sivusto tukee ennen kaikkea yrityksen myyntiä ja uusien potentiaalisten asiakkaiden tai liidien tuottamista. Teknisesti toimivan ja yrityksen tavoitteisiin parhaiten sopivan alustan valinta on ensimmäinen askel kun ryhdytään viemään toimintaa verkkoon tai päivittämään olemassa olevia sivuja.

Sisällön ja ulkoasun lisäksi verkkosivujen rakentamisessa tulee ottaa huomioon, että ammattitaidolla suunnitellut ja rakennetut nettisivut mahdollistavat esimerkiksi hakukoneoptimoinnin tehokkaan toteuttamisen. Lisäksi vahvalla tieto-taidolla rakennettu sivusto kestää ongelmitta myös suuria liikennemääriä ja mukautuu tarvittaessa helposti muutoksiin.

Hyvän suunnittelun jälkeen lähdetään rakentamaan toimivaa ja luotettavaa verkkosivustoa joka antaa jokaiselle vierailijalle positiivisen kokemuksen ja oikeanlaisen kuvan yrityksestä sivujen takana. Koodarimme hoitavat verkkosivujen koodaamisen, copywriterit luovat sisällön ja designerit huolehtivat sivujen visuaalisesta ilmeestä.

Suosittuja ja käyttämiämme ratkaisuja alustana ovat WordPress ja Drupal. Lisäksi olemme toteuttaneet verkkokauppoja Woocommerce- ja Drupal commerce -alustoille.

Miksi WordPress?

Ensinnäkin se on maailman käytetyin sisällönhallintajärjestelmä, jota kehitetään jatkuvasti. Toisekseen se on ilmainen ja kaikkien käytettävissä. Sisältöjen muokkaaminen ja sivuston päivittäminen WordPressillä on helppoa, joten asiakkaan aikaa ei tuhlaannu monimutkaisen järjestelmän opetteluun. WordPress helpottaa hakukoneystävällisten sivustojen rakentamista ja laadukkaasti koodatut verkkosivustot näkyvät paremmin Googlessa.  

WordPress on kustannustehokas ja turvallinen sisällönhallintajärjestelmä. Sen avulla on mahdollista räätälöidä hyvin erilaisia toteutuksia. Koska asiakkaamme ovat keskenään hyvin erilaisia ja tulevat eri toimialoilta, on tärkeää että pystymme luomaan jokaiselle juuri heidän näköisensä verkkosivut.  WordPress soveltuu myös erinomaisesti monikielisten verkkosivustojen toteuttamiseen.

Voit lukea WordPressistä lisää täältä.

Miksi Drupal?

Yrityksille, joilla on tarve linkittää monimutkaisia CRM-järjestelmiä verkkosivuilleen, Drupal-pohjainen järjestelmä soveltuu WordPressiä paremmin. Drupal-sivuston kustannukset ovat WordPress -pohjaisiin verkkosivuihin verrattuna moninkertaiset, joten pienille ja keskisuurille yrityksille WordPress on parempi ja edullisempi vaihtoehto.

Drupal on suosittu avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmä suurten verkkosivustojen rakentamiseen ja hallintaan.

Drupal-julkaisujärjestelmä on parhaimmillaan monimutkaisissa sivustoissa. Myös pienemmät projektit voidaan toteuttaa Drupalilla, mutta WordPressiin verrattuna ne vaativat hieman enemmän tausta-asetuksia. Drupal on joustava ja mukautuva järjestelmä, ja sitä on helppo hallita. Drupal taipuu helposti eri toiminnallisuuksiin, minkä takia se on hyvä tapauksiin, joissa toteutetaan sekä verkkosivusto että verkkokauppa.

Voit lukea lisää Drupalista täältä.

Verkkokauppaohjelmistot WooCommerce ja Drupal commerce

Olemme rakentaneet asiakkaillemme verkkokauppoja sekä WooCommerce- että Drupal commerce -alustoille, jotka ovat avoimeen lähdekoodiin perustuvia ja myös isoja kävijämääriä kestäviä alustoja. Kyseiset alustat myös mahdollistavat verkkokaupan toimimisen ja kehittämisen myös pitkälle tulevaisuuteen. WordPress-sivustoilla käytettävä WooCommerce on tällä hetkellä maailman käytetyin verkkokauppa-alusta.

Lue lisää verkkokauppaohjelmistoista täältä.

Menestyvät verkkosivut, jotka maksavat itsensä nopeasti takaisin

Verkkosivuilla on oltava hyvät mahdollisuudet hakukoneoptimoinnin tehokkaaseen toteuttamiseen, koska sen myötä oikeanlaiset kävijät löytävät sivut. Hakukoneoptimointi on yksi yrityksen menestyksen edellytyksistä. Ilman oikeanlaisten kävijöiden löytämistä ei muista toimista saada merkittäviä hyötyjä.

Kun kävijät löytävät verkkosivut, on heidät saatava vakuuttumaan yrityksestä sivujen avulla ja tällöin sivujen antama ensivaikutelma on erittäin tärkeässä roolissa. Sivujen on oltava toimivat ja visuaalisesti silmää miellyttävät. Asiakas haluaa löytää nopeasti sen mitä on etsimässä ja sen takia sivujen selkeys ja nopeus ovat avainasemassa hyvän ensivaikutelman luomisessa. Kun sivut toimivat oikein, asiakkaiden on mukava käyttää niitä. Verkkosivujen pitää myös olla yrityksen näköiset, jolloin kävijä saa yrityksestä oikeanlaisen kuvan.

Kun oikeanlaiset kävijät löytävät sivun, on tärkeää että kävijät tekevät sivuilla sen, mitä heidän halutaan tekevän. Tätä kutsutaan konversioksi. Jos sivustolla myydään jotain, halutaan mahdollisimman monen tietysti ostavan myynnissä olevia tuotteita.

Konversio voi toteutua myös muilla tavoin kuin tuotteen ostamisella. Esimerkiksi liidin lähettäminen, dokumentin lataaminen tai videon katselu ovat tapahtumia jolloin konversiota tapahtuu. Korkea konversioprosentti saadaan rakennettua hyvällä suunnittelulla, ahkeralla testaamisella ja sivuston jatkuvalla kehittämisellä.

Kokemuksemme verkkosivujen rakentamisesta

Me Generolla olemme rakentaneet laadukkaita verkkosivustoja jo vuosien ajan. Meillä on paljon kokemusta erilaisista verkkosivuprojekteista ja valmiudet toteuttaa suurempiakin verkkosivu-uudistuksia sekä verkkokauppalanseerauksia. Tunnemme sivustojen teknologian ja ammattitaitoisen tiimimme ansiosta pystymme laatimaan jokaisen yrityksen tarpeisiin sopivat sivut. Rakentamamme sivustot tuottavat asiakkaillemme tulosta kasvattamalla kävijämääriä, myyntiä sekä brändin tunnettavuutta. Pyrimme hahmottamaan asiakkaidemme muuttuvat tarpeet ja tuottamaan niihin sopivat ratkaisut laadukkaasti ja luotettavasti.

Yritykset ja brändit ovat yksilöllisiä ja sen takia on mielestämme tärkeää, että asiakkaalle ei tarjota verkkosivusta valmista pakettiratkaisua, vaan sivusto suunnitellaan ja kootaan nimenomaan sen käyttötarkoituksen kannalta merkittävistä osista. Meille lähtökohtana on ensisijaisesti tuottaa laadukkaita nettisivuja, jotka tuottavat asiakkaillemme maksimaalisen hyödyn.

Esimerkkejä tekemistämme verkkosivuprojekteista

Snellmanin kanssa olemme tehneet tuloksellista yhteistyötä jo vuodesta 2010, jolloin uudistimme yrityksen verkkosivut. Hyvien tulosten myötä yhteistyömme syventyi ja nykyään hoidamme Snellmanin kaiken digitaalisen markkinoinnin hakukoneoptimoinnista lanseerauskampanjoihin ja videotuotantoon. Myös Drupal-alustalle rakentamamme verkkosivut olemme jo ehtineet kertaalleen mobiilioptimoida ja päivittää niiden ulkoasun ja rakenteen.

Créme Bonjourille toteutimme uuden verkkosivuston WordPressillä. Yrityksen verkkosivusto oli vanhanaikainen ja brändin näkyvyys sosiaalisessa mediassa oli olematonta. Sivuston visuaalinen ilme uusittiin vastaamaan enemmän brändin imagoa ja hakukoneoptimoinnilla varmistettiin, että sivuston sisältö löytyy helposti Googlen ja muiden hakukoneiden hakutuloksissa. Onnistuneen kotisivu-uudistuksen jälkeen yhteistyömme jatkui ja syveni niin, että nykyään toimimme Créme Bonjourin digitaalisena mainostoimistona.

Näihin ja muihin referensseihimme voit tutustua paremmin täällä.

Jos laadukkaat ja tulosta tuottavat verkkosivut kiinnostavat, ota ihmeessä yhteyttä!