Growth marketing -strategia

Tuloksellinen markkinointi edellyttää huolellisesti laadittua strategiaa. Growth marketing -strategiamme kulmakiviä ovat mitattavat tavoitteet ja kasvua tukevien markkinointitoimenpiteiden valinta.

Selkeän strategian avulla brändin kilpailuetuja voidaan hyödyntää markkinoinnissa ja viestinnässä mahdollisimman tehokkaasti, kun on tiedossa mitä kannattaa viestiä ja kenelle. Laadimme growth marketing -strategian aina tapauskohtaisesti asiakkaan tarpeiden mukaan, olipa kyse sitten laajamittaisesta brändiuudistuksesta tai digitaalisten kanavien hyödyntämisestä. Parhaimmillaan yksilöllinen growth marketing -strategia ottaa asiakkaat mukaan osaksi yrityksen tarinaa ja vähentää perinteisen mainonnan tarvetta.

 

Brändistrategia nostaa kilpailuedut esiin

Nykypäivän digitaalisessa maailmassa brändin rakentaminen ei enää välttämättä vaadi vuosikausien ponnisteluja. Etenkin sosiaalisen median ansiosta ainutlaatuiset tarinat leviävät nyt kuluttajalta toiselle nopeammin kuin koskaan. Löytämällä omat vahvuutensa ja kertomalla niistä kiinnostavalla tavalla oikealle yleisölle, voivat myös pienet yritykset ja uudet brändit kasvaa verrattain nopealla aikataululla.

 

Digistrategian avulla kaikki irti digitaalisista kanavista

Valtaosalla yrityksistä on jo nettisivut sekä sosiaalisen median profiilit, mutta monilta puuttuu selkeä suunnitelma eri digitaalisten kanavien hyödyntämiseksi. Digistrategiassa määritelläänkin miten kasvattaa liiketoimintaa kannattavasti verkossa. Kasvuun tähtäävän digistrategian avulla esimerkiksi yrityksen kotisivujen kävijät voidaan toimialasta riippuen muuttaa joko asiakkaiksi tai liideiksi.