Growth hacking eli kasvuhakkerointi tarkoittaa sitä, että etsimme yrityksesi kasvua parhaiten tukevat kanavat, välineet ja viestit.

Konversio-optimointi

Esimerkiksi hakukoneoptimointi tuo yrityksen nettisivustolle uusia aiheesta kiinnostuneita kävijöitä. Kasvumarkkinoinnin seuraava tavoite onkin muuttaa nämä kävijät asiakkaiksi tai liideiksi. Tähän tarpeeseen vastaa konversio-optimointi.

Konversio-optimointi vie nettisivua kohti tavoitteita

Konversio-optimointi tähtää siihen, että kävijät tekevät nettisivuilla haluttuja toimenpiteitä. Nämä toimenpiteet on määritelty verkkosivuston tavoitteissa ja niitä voivat olla esimerkiksi tuotteen tai palvelun ostaminen, uutiskirjeen tilaaminen tai yksinkertaisesti viipyminen sivustolla tarpeeksi pitkään.

Lyhyesti sanottuna konversio-optimointi onkin verkkosivuston kävijöiden muuttamista asiakkaiksi. Samalla konversio-optimointi pitää huolen siitä, että muut nettisivustoon kohdistetut markkinointitoimenpiteet eivät mene hukkaan.

Konversio-optimointi käytännössä

Konversio-optimoinnin tarkoitus on varmistaa, että kävijät viihtyvät sivustolla sekä kokevat sen selkeäksi, luotettavaksi ja helppokäyttöiseksi. Tällaiset kävijät kun ovat todennäköisimmin myös halukkaita suorittamaan sivuston omistajan toivomia toimenpiteitä.

Käytännössä nettisivujen konversio-optimointiin olemassa monia eri keinoja. Kenties yksinkertaisin konversio-optimoinnin muoto on suunnitella ja rakentaa koko sivusto vain yhtä etukäteen määriteltyä tavoitetta varten. Yksi yleisimmistä tavoista puolestaan on vaikuttaa sivuston visuaalisen ilmeeseen ja elementtien keskinäisiin suhteisiin esimerkiksi painikkeiden paikkaa, väriä, kokoa tai tekstiä vaihtamalla.

Myös kuvat, animoinnit ja erilaiset tekstivariaatiot ovat suosittuja tapoja kiinnittää kävijän huomio haluttuun asiaan. Konversio-optimonti saattaa sisältää myös sivuston selkeyden ja helppokäyttöisyyden lisäämistä, laadukkaan sisällön tuottamista sekä relevanttien referenssien ja asiakasarvioiden hyödyntämistä.

Konversio-optimointi on jatkuva prosessi

Tehokas ja onnistunut konversio-optimointi vaatii jatkuvaa mittaamista, testaamista ja vertailua. Parhaisiin tuloksiin ohjaava sivustokokonaisuus saavutetaan usein vasta pitkäjänteisen uurastuksen ja lukuisten pienten yksityiskohtien muokkaamisen jälkeen. Monissa tapauksissa verkkosivusto ei ole kuitenkaan koskaan täysin valmis, vaan aina löytyy jotain, jota voi vielä hieman parantaa.

Parhaimmillaan konversio-optimointi onkin olennainen osa nettisivuja jo niiden suunnitteluvaiheessa. Ilman sitä on mahdotonta arvioida kuinka hyvää tulosta sivusto tuottaa ja kuinka hyviin tuloksiin se parhaimmillaan pystyisi.

Kaipaatko tuloksia? Ota yhteyttä!

Me Generolla keskitymme mitattavaan digitaaliseen markkinointiviestintään, joka tähtää asiakasyritystemme tuloksentekoon ja kasvuun. Mittaamme, testaamme ja todennamme kaiken tekemisemme, emmekä tyydy vain miellyttäviin lukuihin.

Jos haluat siirtyä perinteisestä markkinoinnista tuloshakuisempaan digitaaliseen markkinointiin, autamme mielellämme.