Growth hacking

Growth hacking eli kasvuhakkerointi on terminä vielä suhteellisen tuore, mutta sen taustalla on ajatus löytää kustannustehokkain tapa vauhdittaa yrityksen kasvua.

Yksinkertaisimmillaan growth hacking eli kasvuhakkerointi tarkoittaa parhaiden kanavien, välineiden ja viestien valintaa sekä jatkuvaa uusien mahdollisuuksien etsimistä. Käytännössä growth hacking vaatii jatkuvaa analysointia, testaamista ja optimointia.

Growth hacking tähtää kasvun maksimointiin

Growth hacking tähtää kasvuun markkinointibudjetin maksimaalisen hyödyntämisen kautta. Kasvuhakkerointia varten käytössämme ovat digimarkkinoinnin tehokkaimmat työkalut, joiden joukosta kokeilemme eri ratkaisuja ja mukautamme toimintatapoja sen perusteella, mikä toimii parhaiten. Lisäksi etsimme asiakkaillemme aina toimialakohtaisesti yksilöllisiä ratkaisuja kasvuun.

Some-markkinointi, hakukonemarkkinointi ja sähköpostimarkkinointi ovat keinoja tavoittaa yrityksen kannalta relevanttia kohdeyleisöä. Hakukoneoptimointi auttaa tuomaan nettisivuille lisää kävijöitä ja konversio-optimointi sekä inbound-markkinointi puolestaan helpottavat kävijöiden muuttamista asiakkaiksi tai liideksi.

Tiivistetysti voidaankin todeta, että growth hacking on analyyttisella ja luovalla otteella tehtyä markkinointia, joka yhdistyy tekniseen näppäryyteen ja toimenpiteiden konkreettiseen tekemiseen.