Kohderyhmiä pitää nykyään puhutella henkilökohtaisemmin kuin koskaan aiemmin. Tämä tarkoittaa sitä, että tarvitaan yhä enemmän luovia ratkaisuja.

Sisältömarkkinointi

Potentiaaliset asiakkaat hakevat netistä paljon tietoa jo ennen varsinaisen ostopäätöksen tekemistä. Sisältömarkkinointi onkin hyvä lisä perinteisen markkinoinnin rinnalle relevanttien kohderyhmien tavoittamiseksi.

Mitä sisältömarkkinointi on?

Sisältömarkkinointi tarkoittaa tunnettuuteen ja asiakkaiden sitouttamiseen tähtäävää jatkuvaa strategiaa, jossa kohdeyleisölle luodaan ja jaetaan lisäarvoa tuottavaa relevanttia sisältöä. Sisältömarkkinoinnin tärkein tavoite on vaikuttaa asiakkaan mielikuvaan brändistä, tehostaa ostopäätöksen tekemistä ja saada kiinnostunut asiakas ottamaan yhteyttä yritykseen. Onnistunut sisältömarkkinointi sekä kasvattaa brändin tunnettuutta että lisää asiakkaiden luottamusta yritystä kohtaan.

Sisältömarkkinointi tuo lisäarvoa

Sisältömarkkinoinnin ideana on keskustella asiakkaiden kanssa ilman varsinaista myyntipuhetta. Pelkän tuotteen tai palvelun promoamisen sijaan asiakkaille tarjotaan kiinnostavaa tietoa ja sisältöä, josta on heille aidosti hyötyä. Sisällöt voivat olla esimerkiksi tekstiä, kuvia, infografiikkaa tai videoita.

Sisältömarkkinointi onnistuu monissa eri kanavissa

Käytännössä sisältömarkkinointi onnistuu sekä omissa että maksetuissa kanavissa ja monesti samaa sisältöä voidaankin hyödyntää useissa eri paikoissa. Ratkaisevinta sisältömarkkinoinnissa on sisältöjen löydettävyys ja yleisön sitouttaminen sisältöjen pariin.

Sisältömarkkinoinnin kanavia ja keinoja:

Sisältömarkkinointi ei ole pelkkää sisällöntuotantoa

Tehokas sisältömarkkinointi perustuu huolelliseen suunnitteluun, joka ottaa huomioon sekä yrityksen toimialan että kohderyhmien erityispiirteet. Varsinaisen sisällön tuottamisen lisäksi sisältömarkkinointiin kuuluu käytettävien kanavien valinta, tulosten seuranta ja optimointi sekä monesti myös sosiaalisen median yhteisöjen ylläpito.

Sisältömarkkinoinnin osa-alueet:

  • Sisältöstrategia
  • Mediasuunnittelu
  • Sisältöjen luominen ja jakelu
  • Some-yhteisöjen hallinta
  • Tulosten jatkuva seuranta ja analysointi

Kaipaatko tuloksia? Ota yhteyttä!

Me Generolla keskitymme mitattavaan digitaaliseen markkinointiviestintään, joka tähtää asiakasyritystemme tuloksentekoon ja kasvuun. Mittaamme, testaamme ja todennamme kaiken tekemisemme, emmekä tyydy vain miellyttäviin lukuihin.

Jos haluat siirtyä perinteisestä markkinoinnista tuloshakuisempaan digitaaliseen markkinointiin, autamme mielellämme.