Logosuunnittelu – dos and don’ts

Design & Copywriting

Logon on oltava koko brändin visuaalisen strategian mukainen, sillä monesti se antaa asiakkaille ja muille sidosryhmille ensivaikutelman yrityksestä. Niinpä myös logon suunnittelemiseen kannattaa panostaa. Logosuunnittelu antaa visuaaliselle suunnittelijalle mahdollisuuden olla luova, mutta tietyt asiat kannattaa pitää mielessä uutta logoa hankittaessa. Tiivistimme logosuunnittelun eri vaiheet niin tilaajan kuin suunnittelijan näkökulmista.

Logosuunnittelu – näin pidät prosessin tehokkaana ja luovana

1. Tutustu yritykseen ja markkinaan

Prosessi on luontevinta aloittaa tutustumalla yritykseen ja sen toimialaan. Kotisivuilta ja sosiaalisesta mediasta saa helposti kuvan siitä, millaista visuaalista linjaa yritys on aikaisemmin suosinut. Mikäli kyseessä on uusi yritys, kannattaa suunnittelijan keskustella hyvin asiakkaan kanssa saadakseen riittävän selkeän kuvan yrityksen missiosta ja arvoista, joita myös logon tulisi omalta osaltaan kuvastaa.

Lisäksi on kannattavaa tutkia millaisia logoja markkinoilta jo entuudestaan löytyy. Logon tarkoitus on nimittäin herättää halutunlaisia tunteita ja viestittää brändilupauksia kohderyhmille. Lupaukset voivat olla rationaalisia, jotka perustuvat tuote-etuihin, tai emotionaalisia, jotka perustuvat arvoihin. Whole Foods ja Target ovat hyviä esimerkkejä näistä: Whole Foodsin logo perustuu arvoihin ja Targetin logo puolestaan rationaalisiin lupauksiin.

2. Hae inspiraatiota

Inspiraatiota voi saada monella eri tapaa ja monesta eri paikasta. Logosuunnittelijalle hyviä paikkoja voivat olla esimerkiksi Pinterest tai Dribbble, joissa voi katsoa miten muut ovat ratkaisseet visuaalisia kysymyksiä. Tarkoitus ei suinkaan ole kopioida muiden töitä, mutta joskus ideat vaativat lentääkseen hieman apua ja silloin tällaiset sivustot auttavat paljon suunnittelussa.

3. Piirrä luonnoksia

Varsinainen suunnittelu on hyvä aloittaa konkretisoimalla ideat joko paperille piirtämällä tai esimerkiksi Illustrator-ohjelman avulla. Näin eri vaihtoehtoja on myös helpompi vertailla. On myös hyvä pitää mielessä, että toisinaan huolta kuulostanut idea saattaa piirrettynä johtaakin erittäin hyvään logoon. Kannattaa siis kokeilla eri versioita.

4. Tee logo

Kun ymmärrät yrityksen toimintaa ja sinulla on riittävästi ideoita, on varsinaisen logosuunnittelun aika. Tässä vaiheessa otetaan myös asiakas uudestaan mukaan prosessiin. Jotta asiakkaalla olisi riittävästi valinnanvaraa, on hyvä esittää asiakkaalle 2-3 eri vaihtoehtoa. Kun logo on valittu, on aika viimeistellä se ja tehdä mahdolliset parannusehdotusten ja kommenttien mukaiset korjaukset.

5. Tee brändikirja

Logon käyttäminen eri tilanteissa on hyvä dokumentoida brändikirjaan. Mikäli logosta on olemassa erilaisia versioita, kannattaa myös nämä koota brändikirjaan. Tällaisia ovat esimerkiksi mustavalkoinen logo tai vaihtoehtoinen logo, jossa on mukana myös emokonsernin nimi. Brändikirjan ohjeiden avulla myös uusien henkilöiden on helppo käyttää logoa suunnittelijan tarkoittamalla tavalla niin markkinointimateriaaleissa kuin digitaalisissa kanavissa.

 

logo-image

Näitä kannattaa välttää:

  • Huonosti koordinoitu suunnitteluprosessi.
    Logosuunnittelun aikana tulisi projektilla olla selkeä vetäjä, joka vastaa aikatauluista ja kerää kootusti kommentit yms. Myös viestinnän tulisia toimia sujuvasti osapuolten välillä, jotta kaikki tietävät jatkuvasti missä mennään.
  • Suunnittelijan painostaminen.
    Toisinaan suunnittelija saattaa tuntea olevansa umpikujassa ja tällöin on parempi antaa hänelle muita tehtäviä joksikin aikaa. Täten hän voi palata logon pariin taas uusin silmin.
  • Digitaaliset logosuunnitteluohjelmat.
    Grafiikkapankeista löytyvästä materiaaliasta saattaa toisinaan olla pienissä määrin hyötyä, mutta kokonaisen logon tekeminen automaattisilla logonsuunnitteluohjelmilla ei kannata. Aidon ihmisen suunnittelema logo on uniikki ja yrityksen viestinnän sekä arvojen mukainen. Näin varmistutaan myös siitä, että logo on suunniteltu vain ja ainoastaan tietylle brändille.

 

Logosuunnittelu on prosessi, joka sujuu toisinaan erittäin nopeasti ja vaivattomasti. Toisaalta se ottaa yllättävän paljon aikaa, ellei viestintä ole toiminut alusta lähtien. Tärkeintä on, että lopputuloksena on logo, joka sopii hyvin yrityksen brändiin ja että asiakas on tyytyväinen. Sanotaan, että ensivaikutelman voi antaa vain kerran ja yleisö muodostaa sen jopa parissa sekunnissa. Niinpä hyvin suunniteltu logo onkin merkittävässä osassa yrityksen toimintaa.

Tarvitsetko apua logosuunnittelussa tai muussa visuaalisessa suunnittelussa? Ota yhteyttä!

Generon suunnittelijoilla on monen vuoden kokemus logosuunnittelusta. Logosuunnittelun lisäksi teemme myös kotisivusuunnittelua ja digitaaliseen mainontaan liittyvää materiaalia. Genero pyrkii myös aina hyvään viestintään ja käyttää asiakkaiden toivomuksia töidensä lähtökohtana. Ota yhteyttä!