Mikä Growth Hacking?

Growth hacking

Mitä on Kasvuhakkerointi eli Growth Hacking?

Growth hacking on ilmaus, jonka ympärillä on ollut paljon kuhinaa viime aikoina etenkin digimarkkinointia käsittelevissä medioissa ja foorumeissa. Growth hacking (suomeksi kasvuhakkerointi) ei kuitenkaan liene vielä terminä aivan kaikille tuttu, joten koetetaanpa hieman valaista mistä on kyse.

Growth Hacking. Growth ja Hack.

Growth hacking on itse asiassa kuvaava ja melkoisen osuva nimitys kyseiselle ilmiölle. Growth hacking on toimintaa, joka tähtää kasvuun, joten siitä growth. Tavoitteisiin pyritään kuitenkin pääsemään tavanomaisesta poikkeavin keinoin, eli hakkeroimalla, siitä hack. Kasvua on varmasti turha määritellä sen tarkemmin, joten keskitytään tässä tarkemmin hakkerointipuoleen.

Joten, mikä ihmeen hakkerointi? Yleensä hakkeroinnista tai hakkerista tulee mieleen henkilö, joka istuu tietokoneen äärellä ja tekee jotain enemmän tai vähemmän laitonta saavuttaakseen tietyn päämäärän. Growth hacking ei liity millään tavalla laittomuuksiin, mutta se vertautuu perinteiseen hakkerointiin sillä tavalla, että tavoitteeseen pyritään pääsemään keinolla millä hyvänsä. Tapoja saavuttaa päämäärä on siis useita. Toisaalta growth hacking perustuu siihen, että tavoitteeseen pääseminen vaatii alituiseen jatkuvaa työskentelyä. Kun nämä kaksi sanaa, growth ja hacking, yhdistetään markkinointimielessä, saadaan verrattain hyvä kuva siitä, mitä growth hacking on. Kasvu on tavoite ja siihen pääsemiseksi voidaan käyttää lähes mitä tahansa (laillisia) keinoja oli kyse sitten viraali-ilmiön luomisesta, toimivasta digimarkkinoinnista tai kuluttajien osallistamisesta yrityksen kasvupyrkimyksiin.

Otetaan pari esimerkkiä tehokkaasta ja tuloksekkaasta growth hackingista. Hotmail nousi maailman suurimmaksi sähköpostialustaksi ennätysajassa ehdottamalla jokaisen välittämänsä sähköpostin yhteydessä vastaanottajalle, että tämä vaihtaisi sähköpostitilinsä Hotmailiin. Yksinkertainen ja ilmeisen toimiva ratkaisu. AirBnB puolestaan kasvoi nopeasti isoksi ja tunnetuksi postaamalla automaattisesti käyttäjiensä luomia asunnonvuokrausilmoituksia Craigslist-palveluun ja lähettämällä jopa automatisoituja sähköposteja kaikille Craigslistin käyttäjille, joiden saattoi olettaa olevan kiinnostuneita palvelusta.

Kuka voi olla growth hacker?

Yksinkertaisimmassa mielessä voi varmasti lähes kuka tahansa olla growth hacker, mutta tuloksellinen ja menestyksekäs growth hacking vaatii usein lukuisten eri kriteerien täyttymistä. Tässä yhteydessä growth hackingin voidaan luonnollisesti olettaa tähtäävän lähes yksinomaan digitaaliseen kasvuun mikä tarkoittaa sitä, että growth hacker haluaa kasvattaa toimintaansa niin paljon kuin mahdollista, testata niin monia eri keinoja kuin mahdollista, mitata niiden vaikutuksia ja mukauttaa toimintatapojaan sen perusteella mikä toimii parhaiten. Koska kyseessä on nimenomaan kasvu digitaalisissa ympäristöissä, tulisi tehokkaan growth hackerin hallita jossain määrin koodaaminen ja markkinointi, olla analyyttinen ja luova sekä omata riittävät oikeudet, jotta voi viedä asioita käytäntöön. Lisäksi growth hackerilla tulisi olla kykyä strategiseen ajatteluun sekä mahdollisuus toteuttaa mahdollisimman suuri osa suunnittelemistaan toimenpiteistä itse. Ellei hän sitten ole osa tiimiä. Muita tärkeitä ominaisuuksia growth hackerille ovat tavoitehakuisuus sekä taito sopeutua nopeisiin muutoksiin.

Growth hacking onnistuu myös tiimityönä

Viimeistään tässä vaiheessa monet digimarkkinoinnin parissa työskentelevät huomaavat työskennelleensä itse asiassa jo pitkään growth hacking -tiimeissä, sitä ei vain ole kutsuttu siksi. Tilanne on samankaltainen kuin sisältömarkkinoinnin kohdalla. Monet tekivät sitä menestyksekkäästi jo kauan ennen kuin siitä alettiin puhua sisältömarkkinointina.

Tiivistetysti voidaankin todeta, että Growth hacking on luovaa markkinointia analyyttisella otteella, yhdistettynä tekniseen taitoon ja oikeuksiin suorittaa kasvun vaatimia toimenpiteitä käytännössä. Hakukoneoptimoinnissa, digimarkkinoinnissa ja verkkokaupassa growth hacking on enemmän tai vähemmän luonnollinen osa jokapäiväistä toimintaa. Tiimit testaavat eri ratkaisuja, panostavat siihen mikä toimii ja pyrkivät saamaan kaiken mahdollisen irti siitä mikä toimii.

 

Oletko sinä digitaalisen markkinoinnin ammattilainen, joka lukee, tulkitsee ja puhuu (joskus unissaankin) dataa? Haemme tiimiimme nyt Growth hackeria!

SEO Opas

Lataa opas: 10 helppoa SEO-ohjetta

Toivoisitko sivustollesi enemmän maksutonta liikennettä ja oikeita liidejä?
Kokosimme avuksesi listan SEO-vinkkejä, jotka jokaisella nettisivustolla tulisi olla kunnossa.

LATAA OPAS