Graafinen suunnittelu digimarkkinoinnissa – tavallisimmat työtehtävät

Design & Copywriting

Graafinen suunnittelija tekee tärkeää työtä, koska visuaalinen ilme on erittäin merkittävässä asemassa, kun halutaan kiinnittää potentiaalisten asiakkaiden huomio. Samalla sen tehtävänä on tukea ja vahvistaa kirjallista viestiä. Mutta millaisia sitten ovat visuaalisen suunnittelijan työtehtävät? Ja miten graafinen suunnittelija tietää, että on tehnyt työnsä hyvin?

Generolla designerin tavallisimpiin työtehtäviin kuuluvat esimerkiksi kuvien suunnitteleminen sosiaalisiin medioihin ja websuunnittelu. Lisäksi designerin vastuulla ovat projektista riippuen mm. brändin visuaalinen identiteetti, logosuunnittelu ja pakkaussuunnittelu.

img-1

GENERON SUUNNITTELIJA ”HAAVEILLUT GRAAFISEN SUUNNITTELIJAN AMMATISTA”

Generon tiimistä löytyy luovia suunnittelijoita, jotka ovat uransa eri vaiheissa. Design Trainee, Designer ja Art Director ovat tavallisimpia nimikkeitä, joita designtiimistä löytyy. Myös työtehtävien kestossa on suuria eroja. Esimerkiksi Facebook-kuvia voi editoida nopeallakin tahdilla, mutta kokonaisten ”graafisten pakettien” suunnittelu voi kestää jopa kuukausia. Tällöin puhutaan kokonaisuudesta, joka saattaa alkaa brändin visuaalisen strategian määrittelystä ja päättyä konkreettisesti kotisivun suunnitteluun. Tehokas suunnitteluprosessi pohjautuu hyvään viestintään tiimin ja asiakkaan välillä.

Generolla saa myös kokeilla eri asioita, esimerkiksi videoeditointia. Generon tiimissä, eli Genero Crew:ssa, on ihmisiä, joilla on aito intohimo alaa kohtaan, halu kokeilla uusia asioita ja oppia tekemällä. ”Generolla on hauskaa olla visuaalinen suunnittelija, olen haaveillut ammatista siitä asti kun tein soveltuvuustestin yläasteella”, kertoo Generon Designer Alexandra Westerback.

”Suunnittelijan täytyy oppia olemaan luova heti tarpeen vaatiessa ja ylläpitää hyvä organisointikyky.” – Alexandra Westerback, Designer

Suunnittelemalla aikansa oikein graafinen suunnittelija pystyy optimoimaan työnsä, vaikka hänellä olisi monta projektia käynnissä samaan aikaan. Täten on eduksi, mikäli visuaalinen suunnittelija omaa myös hyvät viestintäkyvyt ja tulee helposti toimeen erilaisten ihmisten kanssa.

Tänä päivänä on visuaalisen suunnittelun kannalta erittäin tärkeää muistaa ottaa huomioon se, että valtaosa netin käyttäjistä näkee sisällön mobiililaitteella. Niinpä suunnittelun lähtökohdaksi tulisikin ottaa “mobile first”, jotta varmistutaan, että sisältö näyttää hyvältä myös vaikkapa älypuhelimen näytöllä.

Hyvä merkki onnistuneesta suunnittelusta on se, kun sekä suunnittelija itse että asiakas ovat tyytyväisiä lopputulokseen.

KIINNOSTAVATKO VISUAALISEN SUUNNITTELUN RATKAISUT? OTA YHTEYTTÄ!

Generolla graafisen suunnittelijan työtehtävät voivat vaihdella web-suunnittelusta logosuunnitteluun. Kaipaako yrityksesi visuaalinen ilme päivitystä? Generon ahkera tiimi auttaa mielellään – ota yhteyttä!