Uudistimme Alkon asiakas- ja henkilöstösisällöt uuden brändistrategian mukaiseksi

Genero aloitti Alkon sisällöntuotannon kumppanina syksyllä 2020. Muotoilimme Alkon kanssa asiakas- ja henkilöstösisällöt uudistuneen brändistrategian mukaiseksi. Yhteistyömme ulottuu konseptointityöstä jatkuvaan, monikanavaiseen sisällöntuotantoon.

Tavoitteena saumaton asiakaskokemus

Missiona maailmanluokan palvelu ja maailman vastuullisin tapa myydä alkoholia – erinomaisesta asiakaspalvelusta tunnettu Alko tähtää jatkuvasti yhä parempiin asiakaskohtaamisiin. Kuluttajakäyttäytymisen ja toimintaympäristön muutokset edellyttävät myös Alkon sisällöiltä ketterää reagointia ja kehittymistä.

Generon kanssa Alko halusi uudistaa asiakaslehti Etiketin, digitalisoida henkilöstöviestintäänsä sekä optimoida jatkuvaa sisällöntuotantoa eri kanaviin.

Ikoni uudistui: Etiketti viestii asiakaslähtöisesti ja palvellen

Etiketin uudistuksen tavoitteena oli, että lehti tarttuu tuoreudellaan entistä useamman asiakkaan matkaan. Suunnittelimme lehdelle uuden formaatin, ulkoasun ja sisältökonseptin.

Etiketin uudistuksen ytimessä oli viestiä Alkon brändiä entistä asiakaslähtöisemmin. Reseptiikkaa muokattiin rennommaksi ja kohderyhmien moninaiset elämäntapavalinnat huomioivaksi. Lehdessä äänen saavat sekä Alkon asiantuntijat että asiakkaat. Luontevaa, vastuullista juoma- ja ruokakulttuuria tuodaan esiin muun muassa nostamalla alkoholittomat vaihtoehdot tasavertaisiksi muiden juomien rinnalle.

Konseptointivaiheesta siirryimme luontevasti monikanavaisten asiakassisältöjen jatkuvaan tuotantoon. Panostamme sisältöjen entistä parempaan löydettävyyteen ja avainsanasuunnitteluun ja terävöitämme tältä pohjalta myös Alko.fi:ssä julkaistavia Etiketin sisältöjä.

Uudistimme Alkon asiakas- ja henkilöstösisällöt uuden brändistrategian mukaiseksi 4

Digiloikka henkilöstöviestinnässä: Vaikuttavaa sisältöä 2 500 alkolaisen mobiiliin ja läppäriin

Työstimme Alkon henkilöstölle suunnattujen sisältöjen muotoilua ja painotuksia kohti kokonaan digitaalisia sisältöjä. 75 vuotta ilmestyneen henkilöstölehden juhlajulkaisu – viimeinen painettu henkilöstölehti – oli silta kohti uudenlaisia digilähtöisiä sisältökonsepteja ja osallistavaa työyhteisöviestintää.

Trendikatsaus 2021: Alko on juomatrendien ykköstuntija

Alkon asiantuntijuutta välitimme ja vahvistimme juomailmiöitä luotaavalla Trendikatsauksella 2021, joka kokosi kiinnostavimmat ilmiöt hittidrinkeistä vastuulliseen kuluttamiseen. Monikanavaisten sisältöjen jalkautuksessa panostimme erityisesti ansaittuun mediaan.

Uudistimme Alkon asiakas- ja henkilöstösisällöt uuden brändistrategian mukaiseksi 3

Sisällöt saavat kiitosta kohderyhmiltä

Etiketti-lehti on saanut hyödyllisyydestään kiitosta lukijoilta ja Alkon myymälähenkilökunnalta, jolle lehti on tärkeä osa asiakaspalvelua sekä omaa oppimista. Henkilöstölehden juhlajulkaisun ulkoasu ja sisältö ihastutti alkolaisia kautta linjan.

Uudistimme Alkon asiakas- ja henkilöstösisällöt uuden brändistrategian mukaiseksi 5

Uudistimme Alkon asiakas- ja henkilöstösisällöt uuden brändistrategian mukaiseksi 6