Teri-Talot – Kampanja, joka lisäsi tunnettuutta

900000
Kokonaistavoittavuus
75000
Orgaaninen tavoittavuus
100000
Osallistuminen

Teri-Talot on suomalainen talonvalmistaja, joka rakentaa asiakkaidensa toiveisiin pohjautuvia räätälöityjä talopaketteja, joissa asiakkaat saavat itse vaikuttaa Teri Talonsa ulkonäköön, ominaisuuksiin sekä suunnitteluun.

Generon tehtävänä oli luoda kampanja, joka lisäsi Teri-Talojen tunnettuutta, ja nosti esille Teri-Talojen ja niiden rakentamisen korkeaa laatua.

“Sitoutuneet ihmiset luovat lisäarvoa” – Ulrika, toimitusjohtaja Teri-Talot

Haasteet

Uusien talojen rakentaminen oli hiipunut taantuman myötä. Talovalmistajien välinen kilpailu on kesäkuukausina lisäksi erittäin kova. Jotta Teri-Talot saisi yhteyden potentiaalisiin uusiin asiakkaisiinsa, tarvittiin epätavanomaista, ja samalla hyvin kustannustehokasta markkinointia.

Kampanja haluttiin toteuttaa suurimmaksi osaksi orgaanisesti, jotta pieni budjetti riittäisi mahdollisimman suureen kattavuuteen. Kampanjan tuli olla sitouttava. Mainonnan katsottiin vähentävän hieman uskottavuutta, joten ansaittu media* valittiin pääviestintäkanavaksi.

*Ansaitulla medialla tarkoitetaan yrityksen itsensä luomaa tunnettuutta. Esimerkkejä ansaitusta mediasta ovat asiakkaiden referenssit sekä ”puskaradio”.

Toteutus

Keskityimme kampanjassa lähinnä sosiaaliseen mediaan, ja rakensimme kampanjan ansaitun median ympärille. Tavoitteena oli saada aiemmin talon ostaneet asiakkaat ilmoittamaan oman talonsa Suomen kaunein Teri-talo -kilpailuun. Tämän jälkeen potentiaaliset uudet asiakkaat saivat valita haluamansa voittajan.

Kilpailu tuotti suuren määrän ansaittua mediaa, joka koostui talonrakentamiseen liittyvistä tarinoista sekä kuvista. Kahdeksan kilpailuun osallistuneesta pääsi finaaliin, ja kaikkia kahdeksaa kilpailusuoritetta pystyttiin hyödyntämään Teri-Talojen referensseinä.  

Julkaisimme Facebookissa kuva-albumin, ja äänestys toteutettiin tykkäysten sekä kommenttien perusteella. Kaikki finalistit saivat omat kilpailusivut tarinoilleen ja kuvilleen Teri-Talojen kotisivuilta. Kisasivuilla julkaistiin myös kuvia Facebookin kuva-albumista. Kilpailun äänestys toteutettiin Facebookissa sekä kotisivuilla.

 

Teri-Talot – Kampanja, joka lisäsi tunnettuutta 3

 

Loimme myös ohjeet, joita hyödyntämällä finalisteilla oli mahdollisuus jakaa kilpailua orgaanisesti netissä myös laajemmallekin yleisölle, ja saada lisää ääniä kilpailuun. Maksullista mainontaa tehtiin Facebookissa, Instagramissa sekä display-verkostossa, sellaisille kohderyhmille, joita muuten ei orgaanisesti olisi pystytty tavoittamaan.

Samanaikaisesti tämän kampanjan kanssa, loimme Teri-Taloille toisen kampanjan Seinäjoen Asuntomessuja varten. Kampanjan tavoitteena oli generoida liidejä Teri-Taloille ja lisätä yleisön tietoisuutta talonvalmistajasta.

Suomen kaunein Teri-talo -kampanjan sivusto

Tulokset

Kampanja oli menestys. Kampanjalla vaalittiin aiempia asiakassuhteita, ja lisäksi se tavoitti 900 000 henkilöä.

Kannustimme ihmisiä tykkäämään, kommentoimaan ja jakamaan Facebook-albumin kuvia. Kampanja sai näin erittäin hyvän orgaanisen näkyvyyden. Vaikka Teri-Taloilla oli ennen kampanjaa vain 1 400 Facebook-tykkääjää, tavoitti albumi 75 000 ihmistä orgaanisesti. Lisäksi Teri-Talot sai 1 000 uutta Facebook-tykkääjää kampanjan myötä.

90 000 ihmistä aktivoitiin mainonnan avulla Facebookissa ja Instagramissa. Lisäksi 4 172 henkilöä vieraili Teri-Talojen nettisivujen kampanjaosiossa.

Kampanjan lopputuloksena Teri-Talot sai 28 asiakasreferenssiä, joita voi hyödyntää talonrakentajan tulevassa markkinoinnissa.

 

Teri-Talot – Kampanja, joka lisäsi tunnettuutta 6