Snellman – Tuloksellista yhteistyötä jo vuodesta 2010

2600 %
orgaanista liikennettä
24000
uutiskirjeen tilaajaa
100000
kävijää nettisivulla kuukaudessa

Taustaa

Snellmanin Lihanjalostus Oy on valmistanut korkealaatuisia liha- ja leikkeletuotteita jo yli 65 vuotta. Kuluttajien mielikuvat liha-alan yrityksistä ovat yleisesti hyvin geneerisiä ja yksi Snellmanin haasteista on ollut löytää tapoja kertoa, miten heidän toimintatapansa ja tuotteensa eroavat muista. Samalla Snellmanin tuotteita maistaneet ostavat niitä hyvin todennäköisesti jatkossakin, joten uusien kokeilijoiden hankkiminen on liiketoiminnan kehityksen kannalta merkittävässä asemassa.

Vuonna 2010 nettisivujen uudistusprojektista alkanut yhteistyömme on hyvien tulosten myötä syventynyt vuosien varrella ja kattaa tänä päivänä kaiken digitaalisen markkinoinnin hakukoneoptimoinnista lanseerauskampanjoihin ja videotuotantoon. Myös Drupal-alustalle rakentamamme nettisivut olemme ehtineet jo kertaalleen mobiilioptimoida sekä päivittää rakenteen ja ulkoasun osalta.

Pitkä ja antoisa yhteistyö Snellmanin kanssa on mahdollistanut sen, että myös me Generolla olemme saaneet jatkuvasti haastaa itseämme, oppia ja kokeilla uutta ja kehittää osaamistamme.

”Yhteistyö Generon kanssa on ollut erittäin tuloksellista. Toimenpiteille asetetaan aina selkeät tavoitteet, tuloksia seurataan, niistä raportoidaan ja kehityskohteet tunnistetaan. Snellmanin verkkonäkyvyyttä on helppo kehittää tältä pohjalta.”
– Tommi Fors, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Snellmanin Lihanjalostus Oy

 

Tuotelanseerauksia ja markkinointia tukevia verkkokampanjoita

Suunnittelemme ja toteutamme Snellmanille vuositasolla useita kampanjoita, joiden sisältö vaihtelee tuotelanseerauksista Snellmanille tärkeiden tuoteominaisuuksien tai arvojen esille tuomiseen. Tavoitteet räätälöimme aina yhdessä Snellmanin kanssa kampanjakohtaisesti. Toisinaan viestille halutaan yksinkertaisesti mahdollisimman suuri yleisö, kun taas välillä on järkevämpää koettaa osallistaa kuluttajia tai tehdä yhteistyötä vaikkapa ruokabloggaajien kaltaisten vaikuttajien kanssa.

 

 

Markkinoinnin suurten linjausten osalta Snellmanilla on käytössään kokeneista ammattilaisista koostuva tiimi, jonka vastuulla on TV- ja printtimainonta. Meidän tehtävämme on puolestaan syventää kulloistakin ajankohtaista viestiä verkossa aiheen ympärille kustomoidun kampanjan avulla. Lisäksi osa tuotelanseerauskampanjoista on päätetty toteuttaa ainoastaan verkossa löydettyämme kustannustehokkaita keinoja tavoittaa relevantteja kohderyhmiä.

Growth hackingia sisältö edellä

Kilpailu elintarvikealalla on kovaa myös verkossa, joten näkyvyyden eteen on tehtävä jatkuvasti töitä. Growth hacking -ideologiamme mukaisesti pyrimme löytämään kustannustehokkaimmat keinot kasvattaa Snellmanin näkyvyyttä Googlessa ja saada lisää kävijöitä nettisivuille sekä digitaalisen mainonnan että relevantin ja mielenkiintoisen sisällön keinoin.

Suunnittelemme ja tuotamme Snellmanille sisältöä niin teksti-, kuva- kuin videomuodossa. Sisältöä hyödynnetään hakukoneoptimoinnissa, nettisivuilla ja sosiaalisen median eri kanavissa. Reseptejä, blogikirjoituksia ja ruoanlaittoon liittyviä vinkkejä tarjotaan kuluttajille niin ikään uutiskirjeen välityksellä.

Snellman - Tuloksellista yhteistyötä jo vuodesta 2010

 

Snellman - Tuloksellista yhteistyötä jo vuodesta 2010 4

 

Hakusana- ja bannerimainonnan lisäksi toteutamme sosiaalisen median mainontaa Facebookissa, Instagramissa ja YouTubessa. Facebookissa olemme onnistuneet luomaan kohderyhmälle relevanttia sisältöä, joka leviää käyttäjien sitoutumisen myötä hyvin myös ilman maksettua mainontaa.

Tulokset

Yksi yhteistyömme päätavoitteita on ollut kasvattaa Snellman-brändin näkyvyyttä verkossa sekä tarjota kuluttajille enemmän tietoa yrityksestä ja sen tuotteista. Tässä olemme onnistuneet rakentamalla Snellmanin nettisivuista yritykselle vahvan oman median. Työ on ollut pitkäjänteistä ja vaatii edelleen mm. kuukausittaista sisällöntuotantoa ja optimointia.

Yhteistyömme alusta tähän päivään on Snellmanin nettisivujen orgaaninen kävijämäärä kasvanut peräti 2600 %. Kokonaiskävijämäärä puolestaan oli vuonna 2010 yhteensä noin 40 000, kun tällä hetkellä kävijöitä on pitkälti yli 100 000 joka kuukausi.

Sitoutuneita kuluttajia on nyt huomattavasti enemmän, mistä hyvä esimerkki ovat uutiskirjeet. Vuonna 2010 tilaajia oli 2000, nyt jo yli 24 000 ja lisäksi avaus- ja klikkiprosentit ovat toimialan korkeimpia. Facebookissa Snellmanilla on 53 000 fania ja aktiivinen yhteisö.

Useat kampanjamme ovat tavoittaneet satoja tuhansia kuluttajia ja esimerkiksi Ylikypsän pekonin digilanseeraus näkyi suoraan myös tuotteen myynnissä. Snellmanin Kunnon Lenkki -kampanja puolestaan voitti Suomen suurimman ja merkittävimmän digitaalisen markkinointiviestinnän töille tarkoitetun Grand One -kilpailun tuloksellisimpana verkkokampanjana.

 

Snellman - Tuloksellista yhteistyötä jo vuodesta 2010 5