SLS – Merkittävyyttä viestintään konseptin avulla

Tausta

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. (SLS) on vuonna 1885 perustettu tieteellinen seura, jonka tärkein tavoite on säilyttää, tutkia ja levittää tietoa suomenruotsalaisesta kulttuurista ja kulttuuriperinnöstä Suomessa.

SLS pyysi meiltä apua viestintäkonseptin luomisessa tulevia Kirjamessuja silmällä pitäen, sillä heillä oli haasteita kertoa kohderyhmilleen riittävän selkeästi toimintansa luonteesta ja ennen kaikkea niistä eri asioista, joiden parissa SLS työskentelee. Myös työn merkittävyyttä haluttiin entisestään korostaa.

Strategia

Uuden viestintäkonseptin taustalla oli havahtuminen siihen, että suuri yleisö ei tiedä, että SLS:n arkistoissa säilytetään ja hallitaan kulttuurihistoriallisesti merkittävien henkilöiden jälkeensä jättämää aineistoa. Oli siis aloitettava perusasioista. Kuten vaikkapa siitä, että SLS:n arkistoista löytyy mm. alkuperäisversio J.L. Runebergin Vårt Land -runosta tai hieman vähemmän tunnettua materiaalia, kuten mämmin resepti. Viestinnän keskiöön haluttiin tuoda SLS:n arkiston ja rahastojen merkittävä vaikutus suomenruotsalaisen kulttuuriperinnön säilyttämiseen tuleville sukupolville.

 

Ratkaisut

Kirjamessut loivat ympäristönä tiettyjä haasteita viestinnälle, mutta onnistuimme kertomaan SLS:n toiminnasta ja tehtävästä luomalla viestintäkonseptin pohjalta lyhyen informatiivisen videon. Edellä mainittujen kaltaisten konkreettisen esimerkkien lisäksi videolla nostettiin esille yksityisten lahjoittajien tärkeä rooli SLS:n toiminnan mahdollistajina. Videon tueksi toteutimme hieman syvempää tietoa SLS:n arkistosta sekä rahastoista sisältävän esitteen, jonka lisätietoa kaipaavat voisivat ottaa messuilta mukaansa.

 

SLS - Kommunikationskoncept för bokmässa