Rototec – Brändiuudistus

Yleiskatsaus

Rototec on Euroopan suurin geoenergian toimittaja.
Loimme yritykselle uuden brändistrategian, verkkosivut ja digitaalisen strategian. Samalla uudistettiin yrityksen palveluvalikoima helpommin myytäväksi ja paremmin eri kohderyhmien tarpeita vastaavaksi.

 

Rototec - Brändiuudistus

 

Taustaa

Pohjoismaiden johtavalla geoenergian toimittajalla Rototecilla oli laaja, lähinnä B2B-sektorille keskittynyt, asiakaspohja. Yritys oli kasvanut edellisten vuosien aikana tasaisesti ja huomannut, että brändiä olisi syytä päivittää nykytilannetta vastaavaksi. Esimerkiksi johtavaa markkina-asemaa, vahvaa asiantuntijuutta ja sen tarjoaman palvelun kokonaisvaltaisuutta ei korostettu viestinnässä riittävästi. Onnistuaksemme tehtävässä mahdollisimman hyvin, järjestimme workshopin, jossa määrittelimme Rototecin brändin ajankohtaisten tavoitteiden ja visioiden pohjalta.

 

Strategia

Rototec päätettiin asemoida geoenergiamarkkinoiden johtavaksi asiantuntijaksi. Tähän pyrittiin selkeyttämällä ja uudelleen määrittelemällä heidän tarjoamansa palvelut. Keinoina käytettiin vahvaa tekstisisältöä ja tuoretta visuaalista ilmettä.

 

Verkkosivusto

Tärkein alusta uuden brändin viestinnälle oli verkkosivusto, joka toteutettiin kolmille eri markkinoille: Suomeen, Ruotsiin ja Norjaan. Tarkasteltuamme markkina- ja kilpailutilannetta ja suoritettuamme SEO-analyysin, pystyimme määrittelemään tärkeimmät aiheet, joiden avulla luoda relevanttia liikennettä sivustolle.

Verkkosivusto luotiin määriteltyjen palveluiden pohjalta ja lisäksi rakensimme liidien keräystä varten tietopankin geoenergiasta sekä Rototecin ERP-järjestelmään pohjautuvan geoenergiakartan.

Päätavoite verkkosivun toteutuksessa oli eritellä palvelut omiksi kokonaisuuksiksi ja täten helpottaa niiden markkinointia oikeille kohderyhmille.

 

Markkinointi

Valmiin verkkosivuston voimaa kasvatetaan jatkuvalla hakukoneoptimoinnilla ja -mainonnalla, sisältömarkkinoinnilla sekä sosiaalisen median markkinoinnilla. Digitaalisen markkinoinnin lisäksi loimme Rototecille painettua materiaalia julisteista ja esitteistä printtimainoksiin.

 

Rototec - Brändiuudistus 1

 

Tulokset

Uudistusten myötä Rototecin myyntiprosessi on suoraviivaistunut, sillä eri kohderyhmille on selkeästi omat tarjottavat palvelunsa. Rototecin uudelleen muotoiltu kartoituspalvelu on puolestaan tuonut geoenergian riskittömällä tavalla uusien asiakkaiden ulottuville, sillä nyt he voivat selvittää etukäteen geoenergian soveltuvuuden kohteeseensa. Verkkosivuston näkyvyys Googlessa parani huomattavasti.