Purmo – Brändin tunnettuus kasvuun ja vahvempi markkinapositio Growth Marketingin keinoin

Purmo on yksi suurimmista Rettig ICC:n brändeistä.

Purmon ja Generon yhteistyö alkoi vuonna 2014, kun asiakas koki, että oli aika viedä eteenpäin heidän markkinointistrategiaansa sekä lisätä brändin tunnettuutta Pohjoismaissa.

Yhteistyömme alkamisen jälkeen Genero on työskennellyt tiiviisti asiakkaan ja omien sisällöntuottajiensa kanssa viedäkseen eteenpäin Purmon digistrategiaa. Työ on pitänyt sisällään esimerkiksi verkkosivujen sisältöjen suunnittelua, hakukoneoptimointia sekä sosiaalisen median osalta sisältösuunnitelman laatimisen. Kaiken sisällön tavoitteena on ollut luoda kasvua Pohjoismaiden markkinoilla Purmon, LVI:n sekä Thermopanelin osalta.

Tavoitteena olla markkinajohtaja myös verkossa

Yhdessä asiakkaan kanssa loimme tavoitteet kasvattaaksemme Purmon näkyvyyttä verkossa, niin yksityisten käyttäjien kuin yritystenkin joukossa:

 

Purmo - Brändin tunnettuus kasvuun ja vahvempi markkinapositio Growth Marketingin keinoin 1

”Pohjoismaat ovat digitaalisen muutoksen edelläkävijöitä useilla eri teollisuudenaloilla. Siksi oli luonnollista, että pohjoismainen tiimi veisi yrityksemme digitalisoitumista eteenpäin. On tärkeää muistaa, että digitalisointi ei tarkoita pelkästään digitaalisia kanavia. Digitaalinen muutos perustuu ensisijaisesti muuttuvaan ostokäyttäytymiseen, joka liitetään erinomaiseen käyttäjäkokemukseen. Tällainen ajattelu vie meitä eteenpäin. Haluamme tarjota parhaan asiakaskokemuksen kaikissa kanavissa, joissa käyttäjämme ja asiakkaamme ovat. Haluamme neuvoa ja innostaa näitä ihmisiä. Generon rooli tässä on ollut erittäin arvokas. He ovat vieneet meitä eteenpäin – myös niinä hetkinä kuin epäilimme itseämme. Heidän ansiostaan olemme uskaltaneet ajatella eri tavoin. Ansiokkaiden analyysien ja tehokkaiden ratkaisujen ansiosta olemme yhdessä saavuttaneet kunnianhimoiset tavoitteemme.”

Mia Högkvist, Customer Experience Manager
Purmo / Nordic Region

Brändimarkkinoinnin haasteet loppukäyttäjien osalta

Vaikka Purmo onkin markkinajohtaja teräslevypattereiden osalta ja useista kodeista löytyy heidän tuotteitaan, on Purmo brändinä tuttu vain harvoille loppukäyttäjille. Tämä ilmiö tuo mukanaan haasteita. Loppukäyttäjät hankkivat yhä enemmän tietoa verkosta ja sen vuoksi on äärimmäisen tärkeää olla läsnä verkossa. Haastena on myös se, että vähittäiskauppiaat tai asentajat eivät myy tai suosittele tiettyjä brändejä enää yhtä vahvasti kuin ennen.

Halusimme kohderyhmien Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa ymmärtävän, että valitessaan kodin lämmityslaitetta, brändillä on suuri vaikutus suorituskykyyn ja talouteen. Halusimme viestiä myös, että lämmityslaite voi olla osa asunnon sisustusta. Tämän lisäksi asiakas halusi tarjota alan ammattilaisille ja loppukäyttäjille selkeät ohjeet lämmityslaitteisiinsa liittyen.

Yhteisenä tavoitteenamme meillä on myös pitkän tähtäimen brändirakentaminen kustannustehokkain keinoin.

Havainnot

Alunperin ideana oli sijoittaa digimarkkinointiin hakukoneoptimoinnin, sosiaalisen median, mainonnan ja konversio-optimoinnin keinoin. Jotta yritys voi kasvaa ja kehittyä digitaalisessa mielessä, on kuitenkin otettava huomioon useita erilaisia digistrategioita.

Aloimme kehittämällä Purmon brändin omia kanavia. Analysoimme heidän verkkosivujaan ja niiden sisältöjä. Teimme hakukoneanalyysin, jonka pohjalta pystyimme tunnistamaan, missä voisimme lisätä Purmon näkyvyyttä Googlen hakukoneissa. Tämä taas lisäisi orgaanista liikennettä brändin verkkosivuille. Lisäksi loimme sisältöstrategian sekä konseptin blogia varten. Sisältöstrategian keskiössä oli inspiroida sekä auttaa käyttäjiä löytämään Purmon verkkosivuilta mahdollisimman tehokas lämmitysratkaisu kotiin.

Paransimme Purmon näkyvyyttä Googlen hakukoneissa, mutta lisäksi halusimme parantaa heidän näkyvyyttään myös sosiaalisessa mediassa. Parhaiten näkyvyyden kasvattaminen some-kanavissa onnistuu sekä orgaanisten julkaisujen että maksetun mainonnan voimien yhdistämisellä. Maksetun mainonnan kohdensimme kuluttajakyselyiden ja keräämämme datan perusteella.

Sosiaalista mediaa hyödynnettiin ennen kaikkea lisäämään Purmon brändin sekä heidän tuotteidensa tunnettuutta. Orgaanisten julkaisujen lisäksi hyödynsimme Google Adsia. Sen avulla kohdensimme mainonnan tuotteista kiinnostuneille. Hyödynsimme myös uudelleenmarkkinointia ja muistutimme sivulla kävijöitä brändistä myös sosiaalisen median puolella. Kun olimme saaneet Purmon verkkosivuille tarpeeksi kävijöitä, siirryimme tavoittelemaan ostoja. Pyrimme siihen, että yhä useammat käyttäjät löytäisivät läheltään Purmon tuotteita myyvän liikkeen tai asentajan. Käytännössä loimme mainoskampanjoita, joilla tavoittelimme lisää kävijöitä niille verkkosivuille, joilla myydään Purmon tuotteita.   

Vuoden aikana olemme kehittäneet paljon Purmon uusia verkkosivuja. Päätavoitteenamme on muun muassa ollut pitää käyttäjäkokemus positiivisena sekä luoda hakukoneoptimoitua sisältöä. Yhdessä asiakkaan kanssa teemme jatkuvasti työtä brändin tunnettuuden eteen ja optimoimme Purmon verkkonäkyvyyttä kuukausitasolla. Tämän lisäksi olemme mukana myös asiakkaan inbound-markkinoinnissa. Yhtenä tavoitteenamme Purmon kanssa on kasvattaa liidien määrää sekä tehostaa myyntiä.

Tulokset

Vuoden 2014 lopusta vuoteen 2017 mennessä orgaaninen liikenne Purmon Ruotsin verkkosivuille on kasvanut 180% ja kaikista liikenteenlähteistä kävijälukemat ovat kasvaneet 181%. Samassa ajassa Purmon Suomen verkkosivujen orgaaninen liikenne on kasvanut 176% ja kaikista liikenteenlähteistä kävijälukemat ovat kasvaneet 235%. Tanskan verkkosivujen orgaaninen liikenne on kasvanut 205% ja kaikista liikenteenlähteistä kävijälukemat ovat kasvaneet 326%.

Purmo - Brändin tunnettuus kasvuun ja vahvempi markkinapositio Growth Marketingin keinoin 

Yhteistyön alkuvaiheessa kuukauden aikana noin 17 henkilöä etsi tietoa Purmon tuotteiden jälleenmyyjistä, mutta nyt tämä luku on kasvanut keskimäärin yli 1000% kaikissa kohdemaissa. Ruotsissa kasvu on ollut 1700%, Tanskassa 2800% ja Suomessa 385%, jossa brändillä oli jo suhteellisen vahva presenssi aivan ensimetreiltä lähtien ja hakumäärien lähtötaso oli muita maita korkeampi. Hyvien lukujen saattelemana Genero on alkanut kasvattamaan Purmon brändin tunnettuutta myös Norjassa vuoden 2017 lopusta lähtien.

Pohjoismaiden Purmon digitaalinen markkinointistrategia toimii mallina myös brändin muille maille. Genero on vähitellen kasvanut asiakkaan digitaalisen konsultin roolissa ja tällä hetkellä Genero kehittää ja edistää jo 11 verkkosivustoa, jotka kuuluvat Rettig ICC:lle.