OK Perintä – Uudella strategialla ja päivitetyllä brändillä alansa suunnannäyttäjäksi

115 %
kävijöitä nettisivulle
18 %
orgaanista liikennettä
15 %
brändihakuja Googlessa

Tausta

Perintätoimisto OK Perintä oli huomannut, ettei yrityksen brändi enää vastannut yrityksen arvoja ja tapaa toimia. Brändiuudistusta tukemaan tarvittiin uusi markkinointistrategia ja viestintäkonsepti, sillä myös OK Perinnän haasteena olivat koko perintäalaan edelleen liitettävät vanhentuneet ja vahvasti negatiiviset mielikuvat. Perintäkirjeen saaminen aiheuttaa häpeää, joka saattaa jopa estää ihmistä ottamasta yhteyttä perintätoimistoon. Seurauksena on kasvaneiden kulujen ohella pahimmillaan perintäkierre, jolla on suuremmassa mittakaavassa myös yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Koska pystyimme tarjoamaan konkreettisia kehitysehdotuksia sekä markkinointiin että strategisen linjan kirkastamiseksi, valitsi OK Perintä projektia toteuttamaan lopulta Generon useiden toimistojen joukosta.

”Päädyimme Generoon, koska saimme käsityksen, että siellä tehdään asioita – ei pelkästään puhuta.”
– Kennet Kronman, perustaja, OK Perintä

 

Ratkaisuja strategiaan ja viestintään

Yhteistyömme aluksi uudistimme OK Perinnän brändistrategian, jonka pohjalle rakentuivat myöhemmässä vaiheessa niin brändin uusi visuaalinen ilme kuin strategiaa tukeva viestintäkonseptikin. Strategisten linjausten suunnitteluun saimme vahvaa ammatillista näkemystä palkitulta strategilta, kun tiimiimme liittyi ulkopuolisena jäsenenä Esa Jääskeläinen Daigo Oy:stä.

 

OK Perintä - growth marketing -strategialla alansa suunnannäyttäjäksi 1

 

Uudistuneen brändin kulmakiveksi otettiin OK Perinnän aito halu auttaa velallisasiakkaita ja tarjota näille mahdollisimman yksilöllisiä ja joustavia ratkaisuja. Profiloimalla OK Perintä uuden ajan perintätoimistoksi saatiin mukaan myös pitkän aikavälin tavoite uudistaa koko perintäalaa ja madaltaa velkaantuneiden kynnystä ottaa yhteyttä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Tätä näkökulmaa tuotiin vahvasti mukaan myös OK Perinnän viestintään. Uudenlaista ratkaisulähtöistä ja entistä inhimillisempää perintätapaa nostettiin esille esimerkiksi OK Perinnän nettisivuilla ja Facebookissa, jossa yrityksen palveluneuvojat kertoivat työstään omilla kasvoillaan ja nimillään.

 

Uudet nettisivut ja brändistrategian jalkauttaminen

Osana brändistrategian kirkastamista uusittiin myös yrityksen nettisivut viestimään paremmin yrityksen arvoja ja tapaa toimia. Drupal-alustalle rakennettu sivusto jaettiin kahteen eri kokonaisuuteen, jotta sekä toimeksiantajat että velallisasiakkaat löytävät heille tarkoitetun sisällön ja asiointia helpottavat verkkopalvelut nopeasti ja vaivattomasti. Koska OK Perintä palvelee asiakkaitaan kolmella kielellä, toteutettiin sivustosta kieliversiot suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

 

 

Nettisivujen julkaisun yhteydessä lanseerattiin myös OK Perinnän uusi visuaalinen ilme väreineen ja logoineen. Samaa helposti lähestyttävää värimaailmaa hyödynnettiin myös mm. perintäkirjeissä, jotka ovat perinteisesi olleet värittömän virallisia.

 

OK Perintä - growth marketing -strategialla alansa suunnannäyttäjäksi

Nettsivu Opas

Lataa opas: Näin toteutat fiksumman kotisivu-uudistuksen

Haluatko tietää aiheesta enemmän?
Olemme koonneet sinulle kattavan oppaan, jonka avulla toteutat omalle yrityksellesi fiksumman kotisivu-uudistuksen. Lataa ilmainen opas tästä:

Growth hacking on jatkuvaa optimointia

Brändiuudistuksen taustalla oli myös halu lisätä yrityksen tunnettuutta sekä luonnollisesti kasvattaa myyntiä. Näiden tavoitteiden eteen teemme jatkuvasti työtä mm. Google Adwords -hakusanamainonnan, displaymainonnan ja Facebook-mainonnan keinoin. Viestintää tukemaan tuotamme sekä asiakasreferenssejä että velallisasiakkaiden kertomuksia kokemuksistaan OK Perinnnän palvelusta.

 

 

Lisäksi optimoimme OK Perinnän nettisivua hakukonenäkyvyyden parantamiseksi ja autamme uusien asiakkaiden hankinnassa mm. inbound-markkinoinnin keinoin. Tätä varten luomme sivustolle säännöllisesti hakukoneoptimoitua sisältöä sekä hyödynnämme sivustolle integroimaamme Hubspot-markkinointityökalua.

 

Tulokset

Tammikuussa 2017 lanseeratun uuden nettisivuston myötä orgaaninen liikenne kasvoi ensimmäisen puolen vuoden aikana 10 prosentilla ja kokonaisliikenne peräti 114 %. OK Perinnän näkyvyys Googlessa relevanttien hakusanojen osalta tuplaantui ja brändihakujen määrä kasvoi 15 %.

Uuden brändin ja nettisivujen lanseerausvaiheen jälkeen jatkamme tulosten tekemistä keskittyen erityisesti tunnettuuden kasvattamiseen ja liidien generointiin.

 

 

OK Perintä - growth marketing -strategialla alansa suunnannäyttäjäksi 4