MUSH – Brändiuudistus

Tausta

Pietarsaarelainen MUSH on Pohjoismaiden suurin koirien raakaruoan valmistaja. Tuotteissaan MUSH käyttää laadukkaita kotimaisia raaka-aineita. Tehtyään strategisen päätöksen laajentaa toimintaansa Suomen ja Ruotsin ulkopuolelle MUSH tarvitsi brändistrategian ja viestintäkonseptin valmistautuakseen kansainvälisten markkinoiden kovaan kilpailuun.

 

MUSH - Brändiuudistus 10

 

Haaste

Raakaruokamarkkinat olivat olleet suhteellisen hyödyntämättä, sillä kuluttajat eivät olleet tietoisia raa’an ruoan hyödyistä. Päätimme vastata haasteeseen pyrkimällä lisäämään kuluttajien tietoisuutta raakaruoan positiivisista vaikutuksista lemmikkien hyvinvointiin. Samalla MUSH asemoitaisiin markkinajohtajaksi sektorilla, jolla oli todella suuri potentiaali kasvaa nopeasti.

 

Ratkaisu

Tavoitteemme oli lyhyesti sanottuna antaa ihmiselle jotain johon uskoa, ei jotain mitä ostaa.

 

MUSH - Brändiuudistus 15

 

MUSH - Brändiuudistus 11

 

Kehittämämme ratkaisu lähti tuotteen yksinkertaistamisesta käyttäjäystävällisiksi annospaloiksi. Luomamme viestintäsuunnitelma perustui puolestaan tarinoihin, joiden avulla koiranomistajien oli helppo saada tietoa raakaruokinnasta sekä verkkosivuilta että myyntipisteistä. Promootiokampanjoiden avulla viesti tavoitti myös paljon uusia potentiaalisia asiakkaita.

 

 

Lisäksi uudistimme brändin rakentaen MUSHille vahvan ja muistettavan imagon, johon kuluttajat voivat luottaa. Uudistusten ohjenuorana oli yksinkertaisuus, avoimuus ja rehellisyys. Suurimmat muutokset tehtiin MUSH-logoon, pakkauksiin, visuaaliseen ilmeeseen ja viestintään.