KLiNGEL – Uusia asiakkaita verkkokauppaan

237 %
sosiaalisen median kautta tulleen myynnin kasvu
20 %
keskimääräisen verkkovierailun keston kasvu
65 %
ostotapahtumien kasvu

Tausta

KLiNGEL on suuri saksalainen postimyyntiyritys, joka tarjoaa laajan valikoiman muotia, koruja, kodintekstiilejä ja sisustustuotteita kypsemmälle kohderyhmälle. KLiNGELin asiakaskunta Suomessa on vakiintunut ja arvostaa korkealaatuisten tuotteiden valikoimaa.

KLiNGEL - Uusia asiakkaita verkkokauppaan 1

 

Haaste

Suuri osa olemassa olevasta asiakaskunnasta oli tottunut käyttämään perinteistä postimyyntiä verkkokaupasta tilaamisen sijaan. Verkosta tilaamaan tottuneet potentiaaliset asiakkaat eivät puolestaan välttämättä löytäneet tietään KLiNGELin verkkokauppaan. Niinpä tärkeimpänä tavoitteena Suomen markkinoilla oli lisätä KLiNGELin näkyvyyttä verkossa ja sitä kautta kasvattaa verkkokaupan myyntiä. Myös verkkokaupan sisältö vaati optimointia ja mainonnan ROI (sijoitetun pääoman tuotto-%) kohennusta.

Ratkaisu

Verkkokaupan näkyvyyttä lähdettiin kasvattamaan systemaattisesti hyödyntämällä hakukoneoptimointia, hakusanamainontaa, sisältömarkkinointia sekä sosiaalista mediaa. Yhdeksi tärkeimmistä kehityskohteista nostettiin digitaalisen markkinoinnin lokalisointi uudistamalla mm. hakutuloksien viestejä Suomen markkinoille ja kohderyhmälle relevanteiksi.

Käytännössä liikkeelle lähdettiin analysoimalla sen hetkinen kilpailutilanne sekä tärkeimpien avainsanojen että näkyvyyden osalta. Kävijämäärien ja näkyvyyden kasvattamisen lisäksi sivuston käyttäjäystävällisyyttä haluttiin parantaa viestintätyyliä ja avainsanoja optimoimalla.

Hakusanamainonnan osalta tarjosimme asiakkaalle avainsana-analyysin ja mainostekstien lokalisoinnin konsultaatiota.

Sosiaalista mediaa päätettiin hyödyntää ohjaamalla potentiaalisia asiakkaita verkkokauppaan kiinnostavan ja ajankohtaisen sisällön avulla. Lisäksi sivuston vahvuutta hakukoneissa ryhdyttiin parantamaan blogiyhteistyöllä.

“Genero on ollut meille täydellinen kumppani, jonka asiantuntemuksen ansiosta saimme otettua haltuun digitaalisen markkinoinnin ja sosiaalisen median haasteet. Genero asettaa selkeät tavoitteet ja keskittyy aidosti asiakkaaseen. Lisäksi Genero tarjoaa laadukkaita palveluja noudattaen avointa toimintatapaa. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä yhteistyömme tuloksiin.”

Cornelia Broqvist – Skandinavian viestintäjohtaja, KLiNGEL

Tulokset

Lähtötilanteen tarkkaan analyysiin perustuvien monipuolisten digitaalisen mainonnan ratkaisujen avulla saatiin sekä verkkokaupan kävijämäärät että myynti kasvuun. Kokonaisuutena orgaaninen (muusta kuin mainoksista tuleva) liikenne lisääntyi 69 % ja uusia kävijöitä sivuille saatiin 59 % enemmän edelliseen vuoteen verrattuna.

Sivulle ohjatun relevantin liikenteen ja käytettävyyteen tehtyjen parannusten ansiosta verkkokaupan myyntitapahtumien määrä edellisvuoteen verrattuna kasvoi 65 %.

Hakukoneoptimoinnin osalta puolen vuoden jaksolle määritellyt tärkeimmät tavoitteet saavutettiin lopulta jo viidessä kuukaudessa. Googlessa ensimmäisen sivun (top 10) hakutulosten määrä kasvoi 59 % ja kokonaisnäkyvyydessä kilpailijoihin verrattuna KLiNGEL nousi sijalta 4 sijalle 2, mikä tarkoitti erittäin kilpaillulla muotialalla merkittävää parannusta orgaanisen liikenteen määrään.

Hakusanamainonnan tulokset perustuivat puolestaan oikeisiin avainsanoihin ja lokalisoituihin mainosteksteihin, joiden seurauksena myynti kasvoi huimat 20 %. Lisäksi mainonnan tehokkuus parani kustannusten pudotessa lähes 30 %.

KLiNGEL - Uusia asiakkaita verkkokauppaan 6