Helsinki: Kohti maailman toimivinta kulttuurin ja vapaa-ajan kaupunkia – myös mittaamalla

Tavoite

Mitä Stadissa tapahtuu, mitä tehdä ja minne mennä? Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan verkkopalvelut tarjoavat kaupunkilaisille kattauksen elämyksiä ja tapahtumia. Palveluille oli jo kehitetty saumatonta palvelupolkua. Seuraavaksi haluttiin kehittää mittaamista. Dataa oli käytössä, mutta sen hyödyntämistä, tulkintaa ja seurantaa haluttiin parantaa. Tavoitteena oli myös yhtenäistää mittaristo sekä ottaa käyttöön yhteinen mittaamisen toimintamalli.

Helsinki: Kohti maailman toimivinta kulttuurin- ja vapaa-ajan kaupunkia – myös mittaamalla 1

Ratkaisu

Genero on ollut Helsingin kaupungin markkinointiviestinnän kumppani vuodesta 2018. Syksyllä 2020 tartuimme kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kehittämän, Helsingin kaupungin yhteisen tapahtumapalvelun mittaamisen parantamiseen. Tapahtumat.hel.fi on elävä kalenteri, josta jokainen voi löytää omanlaista tekemistä.

Toteutimme pilottina sivustolle mittaussuunnitelman, markkinoinnin ja palvelun tuottajia tukevan mittaamisen käsikirjan sekä yhtenäisen mittaamisen toimintamallin. Työstäminen tapahtui työpajoissa yhdessä asiakkaan kanssa. Lopputuloksena syntynyt mittariston malli on sovellettavissa toimialan vastaavien palvelukokonaisuuksien tarpeisiin.

Projektin myötä kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala sai mittaamisesta tiedolla johtamisen työkalun ja apuvälineen. Mittaamisella voidaan jatkossa tukea myös palvelun kehitystä ja markkinointia.

”Generolaisten kanssa on ollut todella miellyttävää työskennellä. Osaaminen vakuuttaa, ja tehtyihin ratkaisuihin on helppo luottaa. Kaikki tekeminen lähtee asiakkaan kuuntelemisesta ja hyvästä perehtymisestä tarpeisiin ja tavoitteisiin. Saimme projektin konkreettisten tuotosten ohella arvokasta ymmärrystä mittaamisen prosessista ja suunnitteluperiaatteista.” – Mari Pietarila, Helsingin kaupunki

Tiimi:

Account Director – Anna Pasanen

Growth Hacker – Robin Strandberg

Lead Growth Hacker – Susanna Neiglick

Lead Growth Strategist – Markku Nykänen