Fonecta – konsultointia ja tuloksellista markkinointia

18000000
impressions
17000
leads
160000
video reach on facebook

Taustaa

Digitaalisia markkinoinnin ja myynnin palveluja tarjoava Fonecta Oy valitsi markkinointitoimisto Genero Oy:n uudeksi markkinointikumppanikseen vuonna 2017. Fonectan ja Generon välisen yhteistyön tavoitteena oli uudistaa asiakkaan markkinointikonsepti, jotta Fonecta voi siirtyä kampanjalähtöisestä markkinoinnista jatkuvaan markkinoinnin kehittämiseen.

Haasteet

Markkinoinnin pelikenttä muuttuu jatkuvasti. Tämän vuoksi digitaalisen markkinoinnin ja myynnin palvelutarjoaman kärjessä toimiva Fonecta siirtyi perinteisestä kampanjalähtöisestä ajattelutavasta ketterämpään jatkuvan markkinoinnin ja palveluiden kehittämiseen.

Mitattavat tavoitteet tukemaan kasvua

Yhteistyötä Fonectan ja Generon välille on ennättänyt kertyä nyt noin vuoden verran. Olemme täydentäneet Fonectan omaa vahvaa markkinointiosaamista muun muassa kehittämällä heidän tuloksellisen markkinoinnin keinojaan. Näitä tuloksellisen markkinoinnin kulmakiviä ovat esimerkiksi mitattavat tavoitteet ja kasvua tukevien markkinointitoimenpiteiden valinta asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Fonecta - konsultointia ja tuloksellista markkinointia 1

Positiivisen ROI:n ylläpito keskiössä

Hyvien tulosten saavuttamiseksi on tärkeää, että SEO ja SEM ovat kohdallaan. Näihin liittyvien asioiden äärellä teemmekin tiiviisti töitä yhdessä Fonectan kanssa. Täydennämme Fonectan vahvaa markkinointiosaamista muun muassa konsultoimalla heidän sisällöntuotantoaan.

Yhteistyössämme Fonectan kanssa kaikkein tärkein tavoite on pitää ROI positiivisena. Tähänhän kaikki tähtäävät: markkinoinnin pitää tuottaa yhtä paljon, kuin mitä se maksaa. Harva yritys voi kuitenkaan sanoa, että he saavuttavat B2B-asiakkaidensa kanssa tyydyttävän ROAS:in, mutta yhdessä Fonectan kanssa me olemme siinä onnistuneet.

Yhteinen videotuotanto

Toteutamme Fonectan kanssa myös videotuotantoa. Luomme käsikirjoitukset yhtenä tiiminä, Fonectan tuotantotiimi kuvaa teokset ja me Generolla editoimme videot.

Tulokset

Vuoden 2018 alusta syyskuun loppuun mennessä olemme saavuttaneet digitaalisesti 18 miljoonaa näyttökertaa ja 1700 liidiä. Videoiden kattavuus on ollut Facebookissa 160 000.  

Fonecta - konsultointia ja tuloksellista markkinointia