Folksam – Drupal-pohjaiset vakuutuslaskurit

Taustaa

Folksam oli päättänyt uudistaa nettisivujaan ja halusi samalla päivittää myös verkkopohjaiset vakuutuslaskurinsa. Aikaisempi sivu oli rakennettu Drupalilla ja samaa julkaisujärjestelmää tultaisiin käyttämään myös uuden sivuston ja laskureiden rakentamisessa. Genero valikoitui laskureiden toteuttajaksi, koska meillä oli omia Drupal-moduulien kehittämisen ja räätälöinnin vaatimaa osaamista ja kokemusta.

 

Tavoitteet ja haasteet

Projektin tavoitteena oli nykyaikaistaa olemassa olevat vakuutuslaskurit, päivittää niiden ulkoasu graafisen ohjeistuksen mukaisesti ja tehdä niiden käyttämisestä mahdollisimman sujuvaa. Samalla haluttiin, että nettisivujen kävijöiden olisi helppo saada käsitys erilaisten vakuutusten hinnoista.

Vaatimukset täsmentyivät vielä projektin aikana ja siksi olikin tärkeää, että yhteistyö Folksamin ja Generon välillä oli tiivistä ja sujuvaa. Toimiva yhteistyö oli edellytys myös projektin onnistumiselle, sillä yksi haasteista oli laskureiden integroiminen Folksamin omiin palveluihin. Monimutkaiset integraatiot kun mahdollistavat mm. autentisoinnin ja hintojen laskemisen.

 

Toteutus

Aluksi kehitimme pohjalle Drupal-moduulin, joka toimisi runkona vakuutuslaskureille ja pitäisi sisällään eri laskimien välillä olevat yhtenäiset toiminnot. Molemmille laskureille rakennettiin tämän jälkeen omia laajentavia moduuleja, jotka sisälsivät niiden vaatimia yksilöllisiä toiminnallisuuksia. Luomamme rungon avulla myös Folksamin omien koodareiden on mahdollista jatkossa kehittää helposti uusia laskureita.

Integraatioita laskureista tehtiin Folksamin palveluihin hintojen hakua ja luottokelpoisuutta varten sekä Onnistuu-palveluun sähköistä allekirjoitusta varten. Lisäksi integraation avulla tieto laskureiden kautta tulleista valmiista vakuutussopimuksista siirtyy automaattisesti Folksamin omaan järjestelmään.

Projektin myötä Folksamin sivuille saatiin muun sivun ilmettä vastaava vakuutuslaskuri ajoneuvovakuutuksille ja toinen nuorisovakuutuksille. Lisäksi laskureista saatiin päivityksen myötä vanhoja laskureita selkeämpiä ja helppokäyttöisempiä.