Finlands Svenska Idrott – Viestintäkonsepti ja uusi visuaalinen identiteetti

Taustaa

Finlands svenska Idrott r.f. (FSI) on urheilu- ja kuntoilujärjestö, joka tukee ja edistää ruotsinkielistä urheilua ja liikuntakasvatusta Suomessa. FSI on keskusjärjestö, johon kuuluu seitsemän ruotsinkielistä jäsenyhdistystä ja kolme ruotsinkielistä urheilupiiriä.

Finlands Svenska Idrott toimii kaikkialla Suomen suomenruotsalaisilla alueilla ja järjestön tavoitteena on herättää elämänpituinen kiinnostus urheilua ja liikuntaa kohtaan ja luoda edellytykset elinvoimaiseen urheiluun ruotsin kielellä Suomessa. Järjestön kohderyhmiä ovat sekä ammatti- että harrasteurheilijat, seurat, lapset ja nuoret sekä kaupungit ja kunnat. Yhteensä FSI:llä on noin 104 000 jäsentä, joille järjestö tarjoaa palveluita ja koulutusta.

Finlands Svenska Idrott valitsi Generon yhteistyökumppanikseen, koska järjestön brändistrategia ja -identiteetti kaipasivat päivittämistä. Haussa oli selkeä ja järjestön toimintaa kuvaava viesti sekä inspiroiva ja tuore ilme, joka näkyisi kaikessa mitä he tekevät.

 

Finlands Svenska Idrott – Kommunikationskoncept och ny visuell identitet 8

 

Haasteet

Monesti kohderyhmille ovat tuttuja vain FSI:n suomenruotsalaiset alajärjestöt sekä FSI:n järjestämät kilpailut ja kampanjat. Finlands Svenska Idrott tai sen mukanaan tuomat hyödyt eivät sen sijaan yleensä ole kohderyhmien tiedossa.

Brändistrategian ja -identiteetin uudistamisen tavoitteena olikin saada kohderyhmät ymmärtämään Finlands Svenska Idrottin tarjoama lisäarvo. Lisäksi haluttiin, että yhteistyökumppanit, jäsenet ja eri tapahtumien osallistujat olisivat ylpeitä voidessaan olla osana Finlands Svenska Idrottin toimintaa.

Finlands Svenska Idrott järjestää ja tukee monenlaisia tapahtumia ja projekteja ja niinpä heillä oli tarve visuaaliselle identiteetille, joka olisi paitsi moderni, raikas ja helposti tunnistettava, myös helppokäyttöinen eri yhteyksissä ja tuotemerkeissä.

 

Brändistrategia ja viestintäkonsepti

Järjestimme kolme erillistä workshoppia, joihin osallistui Finlands Svenska Idrottin johto, hallitus sekä alajärjestöjen edustajia. Käytyjen keskusteluiden pohjalta kehitimme järjestölle uudistetun brändistrategian ja viestintäkonseptin.

Järjestön uuteen bränditarinaan on tiivistetty mitä ja kenelle Finlands Svenska Idrott tekee, kuinka he työskentelevät ja miksi he ylipäätään ovat olemassa.

Finlands Svenska Idrott on ruotsinkieliset urheilujärjestöt yhteen kokoava organisaatio, jonka tehtävänä on tukea ja edustaa jäseniään yhteisissä asioissa ja luoda hyvät mahdollisuudet ruotsinkieliselle urheilu- ja liikuntaharrastukselle Suomessa. Järjestön tavoite on innostaa lapsia ja nuoria liikkumaan, herättää elämänpituinen kiinnostus urheilua ja liikuntaa kohtaan ja luoda ympäristö, jossa urheilijoilla on mahdollisuudet kehittyä ja saavuttaa tavoitteensa.

Viestintäkonsepti

Pääviesti ja Finlands Svenska Idrottin uusi slogan on lyhyt tiivistelmä siitä mitä ja miksi järjestö tekee. Luomalla inspiroivan ympäristön ja yhteisön, saavutamme yhdessä parempia tuloksia.

  • Finlands Svenska Idrott – Inspiration. Gemenskap. Resultat.

 

Finlands Svenska Idrott – Kommunikationskoncept och ny visuell identitet 2

 

Eri kohderyhmät huomioiden, halusimme pääviestin lisäksi nostaa esiin erilaisia tukiviestejä. Esimerkiksi lasten kohdalla tärkeintä eivät ole tulokset, vaan kyse on enemmänkin hauskanpidosta, innostumisesta ja liikkumisesta.

  • Finlands Svenska Idrott – Inspiration. Gemenskap. Rörelse.
  • Finlands Svenska Idrott – Inspiration. Gemenskap. Glädje.

 

Finlands Svenska Idrott – Kommunikationskoncept och ny visuell identitet 9

Finlands Svenska Idrottilla on myös tärkeä rooli keskusjärjestönä ja jäsenorganisaatioidensa edunvalvojana.

  • Finlands Svenska Idrott – Stöder. Utbildar. Organiserar.

 

Finlands Svenska Idrott – Kommunikationskoncept och ny visuell identitet 7

 

Eri kohderyhmille suunnattujen viestien lisäksi päätimme kehitellä vielä muutamia tukiviestejä, joita voidaan käyttää yleisluontoisemmassa viestinnässä.

  • Finlands Svenska Idrott – Passion för idrott.
  • Finlands Svenska Idrott – Älska idrott på svenska.

 

Finlands Svenska Idrott – Kommunikationskoncept och ny visuell identitet 11

 

Uusi visuaalinen identiteetti

Uutta visuaalista ilmettä luodessamme teimme myös kattavan brändikirjan, joka sisältää brändistrategian ja viestintäkonseptin lisäksi myös kaiken visuaalisia elementtejä koskevan ohjeistuksen.

Uuden ilmeen myötä halusimme luoda ja nosta esiin raikkaan, modernin ja urheilullisen brändin, joka olisi helppo tunnistaa eri yhteyksissä.

Valitsimme brändille rohkean ja paljon tilaa vievän typografian. Fontin lievä kaltevuus kuvastaa liikettä ja katsetta tulevaisuuteen. Fontin antaessa modernin vaikutelman, emme halunneet kuitenkaan sivuuttaa Finlands Svenska Idrottin pitkää historiaa. Niinpä päätimme säilyttää logossa esiintyvän graafisen viivaelementin, mutta päivitimme myös sitä hieman.

 

Finlands Svenska Idrott – Kommunikationskoncept och ny visuell identitet 13

 

Finlands Svenska Idrott – Kommunikationskoncept och ny visuell identitet 18
Ote brändikirjasta – logon käyttöä käsittelevät sivut

 

Pääväriksi valittiin pirteä ja selkeä taivaansininen. Väri on täynnä energiaa ja iloa, mutta samalla mielikuvat taivaasta, merestä ja Suomesta luovat mukavan turvallisuudentunteen.

 

Finlands Svenska Idrott – Kommunikationskoncept och ny visuell identitet 19

 

Finlands Svenska Idrott – Kommunikationskoncept och ny visuell identitet 5

 

Asiakkaan kommentit

Kun kyseessä on visuaalisen ilmeen uudistus ja suuret viestinnälliset kysymykset, voi yhteistyökumppanin valinta olla vaikeaa. Myös meillä oli asian suhteen hieman epävarmuutta ilmassa, mutta Genero tuntui luonnolliselta valinnalta heti ensimmäisestä palaverista lähtien. Generon henkilökunta osasi erittäin hyvin kuunnella ja selvittää sekä ymmärtää juuri meidän tarpeemme. He näkivät millaisia haasteita meillä on ja tarjosivat niihin ratkaisuja. Kun osaa kuunnella tulee pohjatyöt tehtyä kunnolla ja näin säästyy myös aikaa ja rahaa ja myös tämä oli meille tärkeää.

Tarvitsimme jonkun, joka ymmärtäisi kohderyhmiämme, pystyisi pitämään tiukan aikataulun ja toimittamaan ennalta sovitun suunnitelman mukaisesti. Ja juuri näin Genero teki kerta toisen jälkeen. Genero on ammattitaitoinen, osaava ja rohkea yhteistyökumppani!

 

– Jeanette Harf, Viestintä-, markkinointi-, ja tapahtumavastaava, Finlands Svenska Idrott