BestLab: + 825 % orgaanista liikennettä ja + 550 % määrä liidejä

825 %
Orgaaninen liikenne
340 %
Google näkyvyys
550 %
Liidien määrä

Hannes Rahja ja Tobias Snellman perustivat BestLabin vuonna 2016 Vaasassa. Sittemmin BestLab on kasvanut nopeasti ja tällä hetkellä yrityksellä on laboratoriot myös Seinäjoella ja Helsingissä. BestLab on keskittynyt asbesti- ja homeanalyyseihin ja on yksi harvoista suomalaisista tutkimuslaboratorioista, jonka asbestianalyyseilla on FINAS-akkreditointi.

Ajatus BestLabin perustamisesta syntyi, kun rakennusinsinöörit Hannes ja Tobias huomasivat rakennustyöntekijöiden altistuvan yhä edelleen asbestille vain siksi, etteivät olleet tietoisia asbestiin liittyvistä terveysriskeistä. Siksi BestLab haluaa laboratorioanalyysien tekemisen ohella parantaa myös ihmisten tietoisuutta asbestin vaarallisuudesta sekä tarjota tietoa ja neuvoja asbestista.

Genero aloitti yhteistyön BestLabin kanssa kesällä 2017. BestLabilla oli jo entuudestaan brändi-identiteetti ja nettisivut. Se ei kuitenkaan ollut aktiivisesti tehnyt markkinointia parantaakseen tunnettuuttaan tai kasvattaakseen asiakkaidensa ja sivuilla vierailijoiden määrää. Genero on auttanut BestLabia laatimaan brändi-, viestintä- ja growth marketing -strategiat ja toiminut yrityksen growth hacking -partnerina.

 

“Koska oli kyse uudesta yrityksestä ja uudesta alasta — alasta, jolla analyysien luotettavuus on kaiken A ja O — meillä oli edessämme erittäin suuria haasteita. Generon avustuksella olemme onnistuneet lyhyessä ajassa rakentamaan brändin, jonka ihmiset yhdistävät laatuun ja luotettavuuteen.”

Hannes Rahja, toimitusjohtaja
BestLab

 

Haaste

Uuden asbestilain astuttua voimaan 2016 kilpailu alalla on koventunut ja useat uudet asbestilaboratoriot ovat kopioineet BestLabin brändilupausta ja viestintää. Ala on myös nopeassa kasvussa, sillä Suomessa on 2,2 miljoonaa ennen vuotta 1994 rakennettua asuntoa, joissa saattaa olla asbestia sisältäviä rakenteita.

BestLabin haaste uutena brändinä on asbestikartoittajien ja kuluttajien luottamuksen voittaminen sekä sellaisen viestintä- ja markkinointistrategian luominen, jolla yritys onnistuu erottumaan kilpailijoistaan. Tavoitteena on voimistaa kuvaa BestLabista luotettavana laboratoriona ja alansa edelläkävijänä sekä luoda yritykselle vahva, liikennettä ja konversioita synnyttävä verkkopresenssi.

 

Toteutus

Aloitimme yhteistyön workshopilla, jossa listasimme BestLabin vision, mission, arvot, tarinan ja brändilupaukset.

BestLabin missio:

  • Parantaa tietoisuutta asbestiin ja muihin haitallisiin aineisiin liittyvistä terveysriskeistä, niin että ihmiset eivät vaarantaisi itseään tai ympäristöään tarpeettomasti, sekä panostaa laatuun, niin että ihmiset voivat aina luottaa analyysien pitävän paikkansa eikä tarpeettomia saneerauskustannuksia synny.

Brändistrategian pohjalta kehitimme viestintäsuunnitelman sekä markkinointistrategian, joka painottui vahvasti sivustolle hakujen kautta tulevan orgaanisen liikenteen kasvattamiseen. Laadimme SEO-strategian päästäksemme Googlen hakutulosten kärkisijoille relevanteissa hauissa. Aloimme sitten tuottaa SEO-suunnitelman mukaisia blogipostauksia ja sisältöä BestLabin jo olemassa oleville nettisivuille ja jakaa niitä Googlen ja Facebookin kautta.

Tavoitteena oli sekä levittää tietoa asbestista että tehdä remonttia suunnittelevista lukijoista sekä asbestikartoittajista ja -saneeraajista BestLabin asiakkaita. Laadimme tätä tarkoitusta varten oheisen markkinointifunnelin.

BestLab: + 825 % orgaanista liikennettä ja + 550 % määrä liidejä 1

Kun huomasimme, että BestLabin sivut eivät tuottaneet konversioita niin tehokkaasti kuin olimme toivoneet, aloitimme sivujen konversio-optimoinnin. Teimme muutoksia sivuston rakenteeseen, ulkoasuun, värimaailmaan ja teksteihin sekä loimme myös uusia laskeutumissivuja.

Potentiaalisten asiakkaiden eli asbestikartoittajien ja -saneeraajien tavoittamiseksi hyödynsimme lisäksi myös PR- ja growth hacking-menetelmiä.

 

Tulokset

Kuudessa kuukaudessa olemme onnistuneet kasvattamaan sivuille tulevaa orgaanista liikennettä 825 % ja parantamaan BestLabin näkyvyyttä Googlessa 340 %. Nettisivujen kautta tulevien leadien ja tiedustelujen määrä on kasvanut yhteistyömme aikana 550 %.

 

BestLab: + 825 % orgaanista liikennettä ja + 550 % määrä liidejä 4