Asiakkaita koukuttavaa digisisältöä, kiitos!

Growth marketing

Tarvitsemme verkkosivuille sisältöä, jota voimme hyödyntää monikanavaisesti.
Haluamme infografiikkaa ja videoita.

Usein kuultuja toiveita, ja tästähän se yhteistyö usein alkaa. Kivaa! Jakelusuunnitelma tai sisältömuoto ei toki ole oikeasti se ensimmäinen päätettävä asia. Vaikuttavan sisällön kaava riippuu ennen muuta kohderyhmästä ja tavoitteesta, joka sisällölle asetetaan, kuten:

  • Pitääkö sisällön saada aikaan toimintaa – millaista toimintaa ja kenessä?
  • Millainen on tätä kohderyhmää puhutteleva viesti?
  • Entä kenelle muille pitää viestiä ja miten, että sisällöllä on toivottu vaikutus kohderyhmään?
  • Miten sisällön vaikutusta mitataan?
  • Millaista aineistoa on käytettävissä sisällön tuottamiseen

Kun yllä kuvattu ajatusjumppa on viety läpi, voidaan miettiä myös sisältömuotoja ja jakelukanavia.

Ja tietenkin varmistaa, että sisällöt toteutetaan aidosti puhuttelevin journalistisin keinoin.

Vinkit viestijälle: 3 + 1 syytä tehdä sisältöstrategia ja tarkat sisältökonseptit

Eräs sarkastinen viestinnän professorini tapasi sanoa, että viestintä yleensä epäonnistuu, paitsi sattumalta. Totta toinen puoli. Sattumalta onnistuneesta viestinnästä kannattaa ilman muuta poimia opit jokapäiväiseen tekemiseen.

Sitäkin tärkeämpää on silti ottaa tulevaisuus omiin käsiin ja suunnitella sisältöjä pitkäjänteisesti siten, että ne vahvistavat tavoitteiden mukaan yrityksen liiketoimintaa tai brändiä.

Vaikuttavien sisältöjen kustannustehokas tekeminen edellyttää vahvaa asiakasymmärrystä,
käytännönläheistä sisältöstrategiaa, pureksittuja ja tilaajalle sopivia sisältökonsepteja ja tuotantomalleja sekä jatkuvaa vaikuttavuuden arviointia ja sisältöjen optimointia.

Miksi?

1. Siksi, että osataan keskittyä sisältöihin, jotka tukevat ja kasvattavat parhaiten liiketoimintaa.
2. Sisältöjä pitää ostaa ja levittää viisaasti.
3. Siksi, että tekeminen helpottuu, kun sillä on selkeä suunta ja askelmerkit. Edetään määrätietoisesti yhdessä asetettuun määränpäähän.

Ja tietenkin siksi, että oma työ on entistä mielekkäämpää, kun sisältömarkkinoinnin arvo ja käytännön vaikutus pystytään todentamaan mitattavien tavoitteiden kautta. Ihan joka päivä.

Miten asian laita on teidän yrityksessänne?