Arvot kantavat, kun yritys kasvaa

Growth marketing

Mikä kantaa, kun yritys kasvaa ja asiat muuttuvat? Myös monet asiakkaistamme ovat saaneet kokea kasvun voiman.

Olen kulkenut Generon kanssa yhteistä polkua vuodesta 2014, jolloin tein töitä erään ammattikorkeakoulun kehittämishankkeen parissa ja solmin yhteistyösopimuksen Generon kanssa asiakkaan roolissa.

Yhteistyömme päätavoitteena oli rikkoa useiden vuosien negatiivinen kehityssuunta, jossa hakijamäärä oli jo kääntynyt pysyvään laskuun ja läheni kriittisiä lukemia. Kokonaisvaltaisen, strategisen lähestymiskulman takia saimme hakijamäärät uuteen nousuun ja viiden vuoden aikana onnistuimme vakiinnuttamaan koulutusohjelmiemme aseman markkinoilla.

Tulosta syntyy, kun ajattelutapa ja tekeminen pohjautuvat arvoihin

Avain onnistumiseen Generon kanssa oli se, että pyrimme ymmärtämään ongelman juuret ja löytämään ratkaisuja yhdessä ammattikorkeakoulun opettajien, opiskelijoiden ja työmarkkina-edustajien kanssa.

Samaan aikaan kun silloisessa tehtävässäni vastasin sisällönkehittämisprosesseista ja paransin myytävää tuotettamme, vahvistimme Generon kanssa viestintää ja markkinointia. Löysimme oikeat asiakassegmentit, joille kohdistimme arvoihin, tekoihin ja tunteisiin pohjautuva viestinnän. Se oli toimiva viestintäkonsepti.

Tulevaisuuden rakennuspalikat

Aloitin oman työurani perheemme kalastusyrityksessä, jossa toimintaa ohjasivat perheemme arvot. Yhdessä tekeminen edisti menestymistä. Perheyrityksemme arvot olivat vahvalla pohjalla, eikä niitä muutettu kovin nopeasti. 20 vuoden mittaisen työurani aikana olenkin nähnyt sekä menestyviä yrityksiä ja vähemmän onnistuneita yrityksiä saada aikaan tuloksia pienissä tiimeissä ja isoissa, tuhansien henkilöiden organisaatioissa.

Yrityksen, tiimin tai organisaation menestymiseen vaikuttaa vahvasti arvot. Jos arvot ovat kohdallaan, se luo vahvan pohjan tiimin rakentamiselle. Arvot kantavat myös vaikeiden aikojen yli ja kannustavat tekemään oman tiimin eteen aina hieman ylimääräistä, joka puolestaan auttaa tiimiä selviämään tai menestymään. Välillä onkin hyvä pysähtyä miettimään millaisten arvojen eteen tekee omaa työtään. Se antaa sisältöä omalle tekemiselle.

Toiminnan ohjaamista vai pelkkää sanahelinää?

Organisaatioissa saattaa pesiä kulttuuri, jonka strategian vuosittainen tarkastelu sisältää myös arvojen viilaamista. Uskallan väittää, että tämä on haitallista.

Jos arvot, joiden pohjalle tekeminen on rakennettu kyseenalaistetaan ja avataan joka vuosi, niin se vaikuttaa yrityksen kulttuuriin. Kärjistäen sanottuna: jos arvot muuttuvat joka vuosi, niin onko silloin mahdollista perustella, minkä takia haluat olla rakentamassa yrityksen tulevaisuutta?

Arvot toimivat kompassin tavoin

Kasvun tiellä vastaan tulee paradoksaalisesti samoja haasteita, joita ilmenee talousvaikeuksissa olevassa organisaatiossa. Silloin saattaa syntyä ajatus, että myös yrityksen tai organisaation arvot tulisi muuttaa. Mutta arvot eivät tarkoita tavoitteita, työtapoja, välineitä tai menetelmiä. Nämä ovat asioita, joita tulisi aina kehittää osana ammattitaidon ylläpitämistä.

Kestävätkö arvot kasvun keskiössä? 4

Projektipäällikön työssäni olen johtanut projektiklustereita ja nähnyt, että yhteistä menestyneille ja tulosta tuottaneille projekteille on se, että arvot ovat säilyneet läpi projektin. Projektijohtamisessa erityisen hyvät arvot ovat usein jalat-maassa-olevat ja että tekemisen tavoite on kirkkaana mielessä.

Arvot tukevat visiota

Projektin lähtölaukauksen jälkeen seuraa aikuiseksi kasvamisen vaihe. Juuri aikuisuuden kynnyksellä piilevät isoimmat haasteet. Jokaisessa hankkeessa tulisikin varautua uuteen vaiheeseen, jossa arvot ovat erityisessä keskiössä. Jos arvot projektissa muuttuvat voi aikuisuuden jälkeen seurata aristokratian, byrokratian ja kuoleman vaiheet.

Generolla tavoitteemme on olla asiakkaidemme markkinoinnin ja viestinnän strateginen kumppani. Haluamme ymmärtää asiakkaidemme arvot hyvin, sillä arvoista kumpuavia tavoitteita ovat useimmiten ne jotka ovat kestäviä ja uskottavia.

Rohkeus, vapaus ja välittäminen

Generon arvoihin kuuluu ajatus välittämistä – always care more. Tämä tarkoittaa, että kohtaamme muut ihmiset niin kuin itse haluaisimme tulla kohdatuiksi ja kohdelluiksi. Teemme töitä asiakkaidemme projektien eteen sillä asenteella kuin ne olisivat omiamme.

Kestävätkö arvot kasvun keskiössä? 1

Useat meistä ovat itse toimineet yrittäjinä ja meistä osalla on omia, eri alojen yrityksiä, joten uskomme että pystymme myös samaistumaan yrittäjän tilanteeseen ja mitä on viisasta yrityksen näkökulmasta.

Toinen keskeinen arvomme on rohkeus haastaa. Uskomme, että jokainen tiimissä voi olla se, joka keksii kantavan ajatuksen tai idean, riippumatta taustasta ja työkuvasta. Jokainen tiimiläinen on arvokas ja hänellä voi olla ratkaisu, joka vie meidät seuraavalle tasolle projektissa.

Kestävätkö arvot kasvun keskiössä? 2

Kolmas pääpointtimme liittyy vapauteen ja vastuuseen. Pyrimme olemaan mahdollisimman joustavia työssämme. Samalla kuitenkin kannamme vastuun tuloksen tekemisestä ja olemme toistemme tukena.

Kestävätkö arvot kasvun keskiössä? 3

Anna arvojen näkyä

Halusin tulla töihin Generolle juuri näiden yllä mainittujen arvojen takia. Uskon, että nämä ovat arvoja, jotka aidosti kantavat. Ne ovat myös todistetusti kantaneet yli vaikeiden aikojen ja ne tulevat kantamaan myös kasvun tiellä.

Osallistuimme hiljattain erääseen tarjouskilpailuun johon valitut toimistot eivät olleet vanhoja, perinteisiä ja isoja toimistoja. Siihen liittyi mielenkiintoinen oivallus: älä ole niin kuin kaikki muut, vaan ole omien arvojesi näköinen yritys. Ja tee työsi niin, että pystyt olemaan arvojesi näköinen ja veroinen.