Netin kiinnostavin kohderyhmä

Growth hacking

Tilastojen mukaan 45–64-vuotiaat naiset ovat Facebookin voimakkaimmin kasvava kohderyhmä. Joukon liikekannasta huolimatta internet tarjoaa aikuisille naisille vain rajallisesti kohdennettua sisältöä.

Tilastokeskuksen julkaiseman Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksen mukaan kiinnostus yhteisöllisiä verkkopalveluita kohtaan on lisääntynyt lähes kaikissa ikäryhmissä vuonna 2013. Eniten uusia käyttäjiä palveluihin liittyi 35–44-vuotiaista, mutta myös varttuneemmat ikäryhmät vahvistivat asemiaan. Tulevaisuudessa yhteisöpalveluiden ikäsidonnaisuus tulee tasaantumaan entisestään, sillä yli puolet 45–64-vuotiaista on vielä kokonaan tavoittamatta. Muihin ikäluokkiin verraten kohderyhmän kasvupotentiaali onkin moninkertainen.

Kohderyhmässä kytevä mahdollisuus hakee kuitenkin vielä muotoaan, sillä vaikka aikuiset ovat yhä aktiivisemmin mukana, palvelut ja niihin tuotettu sisältö on lähtökohtaisesti luotu nuoremman väestön ehdoilla. Samanhenkisen ihmisen kohtaaminen internetissä ei ole aikuiselle itsestäänselvyys, minkä vuoksi esimerkiksi muiden käyttäjäkokemusten hyödyntäminen osana ostopäätöstä on monelle kohderyhmästä uutta. Ongelma ei siis suinkaan ole kohderyhmän vanhakantaisuus, vaan aikuisten omien yhteisöjen puute.

Sisältöä aikuiseen makuun

Printtimediat ovat pitkään olleet avainroolissa aikuisille suunnattujen verkkosisältöjen tuotannossa, mutta kilpailevat lifestyle-yhteisöt ja inspiroivat blogit tekevät tuloaan. Uusia pelaajia edustaa esimerkiksi saksalainen verkkokauppajätti KLiNGEL, joka pyrkii luomaan alati kasvavalle kohderyhmälle lisäarvoa tarkkaan kohdennetulla Naisten haku -yhteisöllä. Naisten haku -sivuston kirjoitukset käsittelevät muun muassa muotiin, hyvinvointiin ja sisustamiseen liittyviä teemoja. Sivuston sisältöä tuottavat käyttäjistä valitut tuotetestaajat, kuin myös vierailevat kirjoittajat, kuten puutarhanhoidon ykkösmies Arno Kasvi.

Tutustu Naisten haku -yhteisöön täältä: http://naistenhaku.fi/

Lähde:

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2013, Tilastokeskus. URL: http://www.tilastokeskus.fi/til/sutivi/2013/sutivi_2013_2013-11-07_kat_001_fi.html